Business Analist

Open
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Gouda Start 13 februari 2023

Voor onze opdrachtgever DI zijn wij op zoek naar een Business Analist

Je bent als Business Analist onderdeel van een voorbereidingsteam of projectteam en speelt een belangrijke rol in de voorbereiding en initiatie van projecten voor vernieuwing of wijziging van informatievoorzieningen. Je bent verantwoordelijk voor het helder krijgen van de vraag en scope, het in kaart brengen van behoeften en processen en de vertaalslag hiervan naar heldere analyses, businesscase, projectvoorstellen en specificaties. Hiertoe voer je onder andere de volgende taken uit.
• Je maakt impactanalyses;
• Je stelt complexe business cases op;
• Je analyseert en adviseert over bedrijfsprocessen en beleid en de effecten daarvan op (bestuurlijke) informatievoorziening;
• Je neemt de leiding tijdens de vraagarticulatie van de business en doet voorstellen voor de gewenste informatievoorziening;
• Je voert zelfstandig, en in overleg met de business, onderzoek uit naar de haalbaarheid en impact van de functionele behoefte;
• Je bouwt een relevant netwerk op en onderhoudt dit voor de uitwisseling van kennis;
• Je bereidt samen met de informatiemanager de besluitvorming voor naar de portfolioboard (iBoard) op hoofddirectieniveau;
• Je detecteert en analyseert ontwikkelingen (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering, organisatie) en vertaalt deze naar consequenties voor de informatievoorziening van bedrijfsonderdelen;
• Je stelt onderzoeksrapporten, probleemanalyses, presentaties en annotaties op en overlegt met verschillende specialismen;
• Je stemt je bijdrage af met deskundigen en specialisten met verantwoordelijke directeuren en lijnmanagers, vertegenwoordigers van het departement of ketenpartners;
• Je adviseert de businessmanagers, informatiemanager, de Chief Information Officer (CIO) over beleidskaders, standaarden en richtlijnen voor de inrichting en besturing van de informatievoorziening en –huishouding.

Achtergrond opdracht

De opdrachtgever is in eerste instantie de afdeling Informatiemanagement en Architectuur (IMA). Deze afdeling vormt samen met de afdelingen Projectmanagement en Implementatie (PMI), Functioneel Beheer & Dienstenmanagement (FBD) en het CIO-office de Directie Informatievoorziening (DI). Binnen DI werkt IMA nauw samen met de overige afdelingen. DI staat onder leiding van de CIO van DJI en zij ondersteunt, adviseert en faciliteert de business. Daarnaast vervult zij een belangrijke regiefunctie als intermediair tussen vraag en aanbod. IMA is verantwoordelijk voor het opstellen van het informatieplan, het voorbereiden van projecten samen met alle relevante disciplines binnen DI en de business en het faciliteren van besluitvorming over de start van projecten. Binnen de afdeling IMA werken de informatiemanagers, architecten en business analisten nauw met elkaar samen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en expertise. Binnen de opdracht heb je als business analyst een rol in trajecten op op twee aan elkaar verwante terreinen:
- Het Specialistisch Inkoop Centrum (SIC) voert de zorgverzekeraarstaken in justitiel context uit. Nodig is het vervangen en moderniseren van het inkoopinformatiesysteem, het aanvullen van het verantwoordingsinformatiesysteem n.a.v. het zorgprestatiemodel en adviseren over de informatievoorziening voor het nieuwe front- en back office concept. Het betreft dan informatieuitwisseling met de klant (CRM) en informatievoorziening tussen de organisatieonderdelen van het SIC.
- Daarnaast kent de Dienst Justitiele Inrichtingen rijks forensische zorgaanbieders. Voor hen dient een document management systeem te worden onderzocht dat de interne documentenstroom en de uit te wisselen documenten en datastromen met het SIC en DJI aantoonbaar verbetert. Een van de doelen is administratieve lasteverlichting en voldoen aan stuurinformatie en archiefvereisten.

Over de organisatie

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen: 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top; 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV- ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers; 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement; 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken. Pagina 1 van 5 Aanvraag Inhuur ICT A1210531 Business Analist 18-1-2023

Functie-eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • 1. Kennis van en aantoobare ervaring met Requirement Engineering zoals blijkt uit het CV aan de hand van een opleiding of vakken;
 • 2. Kennis van en aantoonbare ervaring met Agile Business Analyse zoals blijkt uit het CV aan de hand van een certificaat of werkervaring.

 • • Je hebt kennis van en aantoonbare praktijkervaring met vraagarticulatie en kunt deze omzetten naar passende IV oplossingen. Hierbij maak je gebruik van verschillende methoden en technieken (bijvoorbeeld: interviews, workshops, documentanalyses, modelleertechnieken voor business analyse en architectuur); (Minimaal 5 jaar)

 • • Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met projectmanagementmethoden en technieken zoals bijvoorbeeld PRINCEII;; (Minimaal 5 jaar)
 • 23
Wensen
Overige functiewensen:
 • Het vermogen om complexe situaties te overzien en deze inzichtelijk te maken.
 • In staat om zelfstandig te werken binnen de grenzen van een projectplanning;
 • In staat om tijdig te rapporteren aan de projectmanager over voortgang en issues;
 • De afgeronde Hbo-opleiding is bij voorkeur in de richting van bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica, Business Analytics, Business IT &
 • Management, Technische Bedrijfskunde of soortgelijk.
Aanvullende kennis:
 • Kennis van en bewezen praktijkervaring met het coördineren van businessanalyse activiteiten en requirements management.
 • en ervaring
 • Kennis van en bewezen praktijkervaring met het toepassen van analyse methodes en technieken zoals Sparx enterprise architect,
 • ArchiMate, Vision en Powerpoint;
 • Kennis van en bewezen praktijkervaring met het adviseren van het projectmanagement op het gebied van aanpak en inhoud;
 • Kennis van en ervaring met de zorgsector;
 • Kennis van en ervaring met de Rijksoverheid;
 • Ervaring met het aansturen van externe leveranciers in het berichtenverkeer en de samenwerking met zorgaanbieders daarin;
 • Kennis van en ervaring met het zorgdomein in het algemeen, electronisch berichtenverkeer in de forensische zorg in het bijzonder;
 • Kennis van en ervaring met documentmanagement.
Competenties:
 • Heeft gevoel voor het werken binnen een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving en schakelt makkelijk op tactisch en strategisch
 • managementniveau;
 • Is klantgericht;
 • Is sterk analystisch en oplossingsgericht;
 • Is resultaatgericht;
 • Kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen;
 • Heeft uitstekende communicatieve- en adviesvaardigheden;
 • Is integer als het gaat om verantwoord (ethisch, juridisch, privacy) omgaan met gevoelige data.

Overige informatie

Startdatum: Start 13 februari 2023

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m 30 juni 2023 met optie op verlenging

Locatie: Gouda

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Gerben
  06 5793 0865

  Meer weten?
  Bel Gerben

  Op zoek naar een opdracht die bij jou past? Stop! Gerben is een echte doorpakker die jou met veel enthousiasme helpt naar een nieuwe opdracht. Neem contact met hem op en ga samen aan de slag!

  06 5793 0865
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Sitecore Developer

  Voor onze eindklant in Tilburg zijn we op zoek naar ervaren Sitecore Developer. Onze opdrachtgever is onlangs gestart met de migratie van Sitecore 9 naar Sitecore 10. Als ervaren Sitecore Developer zien je taken er als volgt uit: Organisatie en...

  Tijdelijk 40 uur/week Tilburg Start 1 maart 2023
  Opdracht

  Operationeel Functioneel Beheerder

  Voor onze opdrachtgever Justitiële ICT Organisatie zijn wij op zoek naar een Operationeel Functioneel Beheerder. Reageren voor 09-02-3023. Als Functioneel Beheerder ben je verantwoordelijk voor meerdere diensten en applicaties. Naast het uitvoeren...

  Tijdelijk 36 uur/week Gouda Start 20 februari 2023
  Opdracht

  Projectleider DIZ

  Voor onze opdrachtgever DI zijn wij op zoek naar een Projectleider DIZ. Reageren voor 09-02-2023 De opdracht behelst: 1. Inzichtelijk maken wat er nu aan systemen/applicaties, mappen, mailboxen en overige documentatie wordt gebruikt (IST); 2....

  Tijdelijk 36 uur/week Den Haag Start 1 maart 2023