Informatie architect

Ingevuld
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 28 uur/week 's-Gravenhage Start 1 januari 2023

Voor onze opdrachtgever het Ministerie van Financiën zijn wij opzoek naar een Informatie architect 

Opdrachtgever

De rijksoverheid heeft categoriemanagement gepositioneerd als een van de manieren om haar inkoop te professionaliseren. Categoriemanagement is het bundelen van inkoop en kennis ten gunste van efficiency en het snel en flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen voor alle medewerkers van die Rijskoverheid. Van categoriemanagement wordt verwacht dat ze als rijksbrede partner bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de rijksoverheid en maatschappelijke impact bereikt. Dat levert voordelen op voor zowel in- als externe stakeholders. Categoriemanagement valt binnen het beleidsministerie van Financiën (hierna: MinFin) binnen de afdeling CDI Office & Categoriemanagement. 

De afdeling CDI-office en Categoriemanagement bestaat uit drie teams: het CDI-office, categoriemanagement Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) en categoriemanagement Logistiek. Binnen onze afdeling bieden we een inspirerende werkomgeving waarin ruimte is voor professionaliteit, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

Het CDI-office ondersteunt en adviseert de Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) Financiën. Dit team adviseurs is verantwoordelijk voor een toekomstbestendig en strategisch inkoopbeleid met hoogwaardige inkoopprocessen. We werken aan verschillende specialismen waaronder administratieve organisatie, procesverbetering, inkoopadvies, -informatievoorziening en -analyses.

Met categoriemanagement Logistiek en categoriemanagement VPO voorzien wij in een rijksbrede sourcing strategie voor het verkrijgen van diensten op het gebied van logistiek en persoonlijke ontwikkeling. We zijn verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus, van behoefteformulering aan het begin tot contractmanagement en -beheer en evaluatie aan het einde. Categoriemanagement biedt een basis om vanuit één rijksbreed perspectief te werken, en is het kennispunt voor de rijksoverheid, belangenorganisaties en de markt. We zetten de randvoorwaarden klaar voor alle rijksdiensten waarmee duurzaam, sociaal en innovatief inkopen mogelijk wordt. De missie en visie van de afdeling CDI Office en Categoriemanagement is als volgt:

Het duurzaam leveren van maatschappelijke impact en klantwaarde door het continu verbeteren van de departementale en inkoopfunctie, van het aanbod van rijksbrede logistieke voorzieningen en van het kennis-en ontwikkelplatform voor alle rijkscollega's. 

 • Samenwerken: we werken samen met de klant, collega's, de markt, kennisinstituten en andere belangenorganisaties.
 • Inspirerend: we inspireren onze omgeving door te laten zien hoe je door inkoop kan innoveren en een duurzame en sociale samenleving kan stimuleren.
 • Relevant: het is vanzelfsprekend dat ons departement inkoopbeleid inzet als wezenlijk onderdeel voor het realiseren van haar eigen en rijksbrede doelstellingen.

Aanleiding

Binnen het team Categoriemanagement van het MinFin CDI Office is duidelijk geworden dat gebruikers van de categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (V&PO) het lastig en tijdrovend vinden om informatie te zoeken en te vinden. Dit komt onder andere doordat alle leveranciers ieder via een eigen portaal hun content ontsluiten én hun aanbod op verschillende manieren aanbieden. Voor gebruikers werkt dit inefficiënt. Het is daarom belangrijk de informatiebehoefte en het gebruiksgemak van de gebruiker als centraal doel te stellen. Om de collega nu en in de toekomst optimaal te kunnen blijven ondersteunen in hun werk en ontwikkeling, is een beweging van aanbod- naar vraag gestuurd werken binnen Categoriemanagement nodig.

Het programma in essentie

Het programma GROEI beoogt de realisatie van een kennis ecosysteem: één transparante en uitnodigende plek waar alle relevante informatie en informatiehulpmiddelen gebruikersvriendelijk en snel te vinden zijn voor iedereen die werkt voor en met het Rijk. Het resultaat is een verschuiving van aanbod naar behoefte en van zoeken naar vinden. De primaire focus ligt op de categorie V&PO maar met oog voor verdere verbreding en verdieping. Informatie wordt compleet, efficiënt en zoveel mogelijk afgestemd op de gebruiker aangeboden, wat bijdraagt aan de productiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Er is een brede consensus over de iteratieve implementatiestrategie, namelijk: klein beginnen, evalueren, toetsen en opschalen. De 1e fase van het programma richt zich tot eind 2023 op het realiseren van vier projecten:

1. De realisatie van Plateau-1 van het NovaTerra platform- in dit project wordt een 1e versie van het kennis ecosysteem ondersteunend platform gerealiseerd genaamd NovaTerra. Het betreft de volledige infrastructuur, dat als fundament zal fungeren voor het kennis ecosysteem, en in stappen wordt opgebouwd.

2. De uitvoering van een sourcingsstrategie voor het kennis ecosysteem. In dit project wordt de inkoopstrategie (zelf doen, samen doen of laten doen) van het kennis ecosysteem uitgewerkt en vervolgstappen uitgestippeld. Gelet op het zeer brede speelveld van deelnemende organisaties, leveranciers en marktpartijen en de afbreukrisico’s die hieraan kleven, is dit in een separaat project gestopt.

3. De realisatie van een 1e functionele bouwblok, samen met drie á vier rijksdiensten. In dit project wordt opvolging gegeven aan de uitdrukkelijke wens van de klantenraden van V&PO om ‘klein beginnen, evalueren, verbeteren en uitrollen’ als implementatiestrategie te hanteren. Het 1e functionele bouwblok richt zich op het contextueel en semantisch1 vinden.

4. De transitie van de Centrale Catalogi Rijk conform de daartoe opgestelde Roadmap. In dit project vindt de transitie plaats van het beheer, het product ownership en de doorontwikkeling van de Centrale Catalogi Rijk (met de LeesRijk en LeerRijk toepassingen) naar een nieuwe partij. De huidige partij (Logius) heeft aangegeven haar dienstverlening te willen beëindigen. Het project beperkt zich tot de transitie van de As-Is situatie, maar kijkt daarbij wel naar de uiteindelijke aansluiting op het kennis ecosysteem. 

Functieomschrijving

In 2023 lopen in ieder geval 4 projecten parallel aan elkaar, in verschillende fasen. De projecten kennen een directe onderlinge samenhang waarop actief gestuurd moet worden. Als informatie architect word je ingezet op alle projecten binnen het programma GROEI. Daar bewaak jij de samenhang en afhankelijkheden op het gebied van informatie architectuur. Daarnaast heb je een adviserende specialistische rol in het kernteam van het programma GROEI. Het programma wordt in deze fase vanuit het ministerie van Financiën bestuurd. Er is sprake van een complex & interdepartementaal stakeholdersveld met een directe en nauwe betrokkenheid van gebruikers in het primaire proces. De projecten kenmerken zich door een innovatief karakter binnen het overheidsdomein, en zullen zich mede daardoor naar verwachting in een onzekere en bewegende omgeving bevinden. Dit vraagt om een informatie architect die comfortabel is in een veranderlijke omgeving en persoonlijke interesse en ervaring heeft met innovatie en informatietechnologie binnen de rijksbrede kaders. Het ontwerpen, uitwerken, bespreken en uitdragen van een model informatiearchitectuur ten gunste van de oplevering en het realiseren van een technisch basisplatvorm voor, in eerste instantie, de categorie VPO. Deze architectuur moet aansluiten op de geldende architectuurrichtlijnen binnen de Rijksoverheid, passen binnen de visie en missie van het categorieplan en in aansluiting zijn op de geldende standaarden en ontwikkelingen in de markt van vakliteratuur, abonnementen, leren/opleiden en persoonlijke ontwikkeling. c

Dit opdracht bestaat uit:

1. Adviseren op architectuurvraagstukken op het snijvlak van business en IT en innovatie in de scope van de businesscase.

2. Op een basis informatiearchitectuur de onderlinge samenhang bewaken van de 4 deelprojecten die de basis vormen voor het kennis ecosysteem

3. Basisinfrastructuur omzetten naar structuur van functionele bouwblokken.

4. Adviserende rol in het kernteam programma GROEI.

De informatiearchitect stelt – uitgaande van de principes van architectuur – de informatiearchitectuur op en beheert die architectuur (bijvoorbeeld gelet op gewijzigde informatiebehoeften van gebruikers). De informatiearchitectuur is de structuur van applicaties, databases en andere (data)gegevens verzamelingen (ook die in de niet-geautomatiseerde of in persoonlijke applicaties (zoals spreadsheets) opgenomen zijn. Bovendien worden de beleidsregels met betrekking tot het beheer van de (elementen van de) informatiearchitectuur opgesteld en beheerd door jou (?). Een belangrijk aspect van deze functie is de integratie van informatiesystemen en (data) gegevens in een organisatie. Daarnaast wordt van je gevraagd het bedrijfsdatamodel te integreren in de project informatie architectuur.

Functie-eisen

 • Kandidaat beschikt over minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
 • Kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het ontwerpen en implementeren van een informatiearchitectuur binnen de Rijksoverheid, ten minste 5 jaar.
 • Kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring als architect in een vergelijkbare opdracht/omgeving, ten minste 10 jaar.
 • Kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met interdepartementale projecten binnen de Rijksoverheid, ten minste 10 jaar.
 • Kandidaat beschikt over een TOGAF of vergelijkbare architectuur certificering

Wensen

 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met Agile/Scrum.
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met (senior) projectmanagement.
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het opzetten van een Cloud architecture, & ervaring met Archimate of vergelijkbare modellering en relevante overheidsspecifieke richtlijnen en raamwerken zoals BIO en PIA.

 Competenties

 • Proactief en resultaatgericht, je kunt zo handelen dat je het vooraf gestelde doel, product of effect bereikt;
 • Klantgericht en organisatiesensitief, je kunt de behoeften van de klant herkennen en hiermee rekening houden;
 • Analytisch en in staat op complexe vraagstukken om te zetten in heldere oplossingen;
 • Samenwerkingsgericht, je kunt met anderen een gezamenlijk resultaat bereiken;
 • Stressbestendig en goed in staat om prioriteiten te stellen;
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 • Kwaliteitsgericht;
 • Flexibel, je kunt je  snel en adequaat aanpassen aan veranderende omstandigheden en ontwikkelingen.

Overige informatie

Startdatum: Start 1 januari 2023

Inzet: 28 uur/week

Duur: 12 maanden met optie op verlenging

Locatie: 's-Gravenhage

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Esmee
  06 8350 8470

  Meer weten?
  Bel Esmee

  Jouw succes begint bij Esmee. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 8350 8470
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  .NET Ontwikkelaar

  Voor onze opdrachtgever de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een .NET Ontwikkelaar Team LIV is op zoek naar een enthousiaste, flexibele, multiaskende en hands-on ontwikkelaar met veel ervaring in het gedeeltelijk of volledig zelfstandig bepalen...

  Tijdelijk 36 uur/week Apeldoorn Start 9 januari 2023
  Opdracht

  Senior Tester

  Voor een van onze partners in Apeldoorn en omgeving zoeken wij een Senior Tester die gaat ondersteunen bij een migratie- / vervangingstraject. Een van de kernapplicaties binnen onze opdrachtgever gaat uitgefaseerd worden, deze wordt vervangen door...

  Tijdelijk 40 uur/week Apeldoorn Start 1 januari 2023
  Opdracht

  Performance tester

  Voor onze opdrachtgever de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Performance tester We zoeken een tester met inzicht, overzicht en overwicht. Je primaire taak is het testen met name vanuit performance perspectief van alle door IV- interactie...

  Tijdelijk 36 uur/week Apeldoorn Start 15 december 2022