Senior POK-Coördinator/Informatiemanager

Ingevuld
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Den Haag Start 1 juli 2022

Voor onze klant Justitie en Veiligheid zijn wij opzoek naar een Senior POK-Coördinator/Informatiemanager

Rijksbreed loopt programma Open op Orde. Binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid is dit programma belegd binnen de Directie Informatievoorziening & Inkoop. Voor de uitvoering van het actieplan Open op Orde is in 2021 een programmateam gevormd, met consultants en adviseurs. Voor het programma is kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van capaciteit en expertise nodig.

Ontwikkelen en evalueren van beleid ten aanzien van informatiehuishouding als ook de daaraan gelieerde informatieprocessen. - Initiëren, ontwikkelen en voorbereiden van adviezen aan de bestuurlijk (eind)verantwoordelijken (DG, Directie, Programma Open op Orde e.d.) inzake beleid ten aanzien van informatiemanagement voor betreffende taakorganisatie of keten binnen JenV; - Uitwerken van beleidsopties en aangeven van de voor- en nadelen van alternatieve benaderingen; - Vertalen beleidsplannen (strategische/ tactische) planning/ roadmap; - Zorgdragen voor coördinatie en afstemming van plannen met andere taakorganisaties binnen de ketens; - Leveren van een bijdrage aan het afdelingsplan m.b.t. (het verbeteren van) de informatiehuishouding; - Stimuleren en bevorderen van informatie-uitwisseling en creëren en bevorderen van draagvlak, onder meer door het actief participeren in diverse overleggremia, projectgroepen en netwerken; - Op grond van evaluaties komen tot voorstellen voor het bijstellen van de scope van de lokale IHH-ambities.

Doen van onderzoek naar de eisen en wensen ten aanzien van het informatiemanagement, alsmede de beperkingen, randvoorwaarden en uitgangspunten en hierover rapporteren aan de opdrachtgever. - Uitvoeren van verdiepend onderzoek, zoals gegevensonderzoek, organisatie-onderzoek, definitiestudie, haalbaarheidstudies, externe ict-ontwikkelingen, etc.; - Inventariseren en analyseren van de wensen en behoeften bij medewerkers en opdrachtgever(s) ten aanzien van de gewenste informatievoorziening in relatie tot de gewenste bedrijfsvoering; - Opstellen van rapportages voor en het presenteren van rapportages aan opdrachtgevers; - (Mede)opstellen van projectplannen en probleemdefinities.

Advies
Voeren van adviesgesprekken en rapporteren van bevindingen aan opdrachtgever; - Voeren van adviesgesprekken en doen van aanbevelingen en voorstellen inzake ontwikkelingsopdrachten, het opzetten en inrichten van projecten en het verbeteren van bedrijfsprocessen; - Opstellen van adviesrapporten en verzorgen van adviespresentaties; - Voorziet in de goede informatievoorziening vanuit de afdeling en/of de instelling.

Informatiemanagement, informatiebeleid monitoring
Opstellen en bewaken van het informatiemanagement plan; - Opstellen en bewaken van de IHH verbeterplannen (Beveiliging- en risicomanagement, portfolio management) en de principes voor de inrichting van de informatiehuishouding; - Vertalen van het IHH-plan naar (prioriteiten in) regulier onderhoud, ICT portfolio en implementatieplanning; - Inbedden van het informatieplan bij de taakorganisatie/ in de keten.

Implementatie
Begeleiden van de implementatie en bieden van nazorg. - Begeleiden van de implementatie (van onderdelen) van het informatiemanagementplan; - Bieden van nazorg door beantwoorden van vragen, oplossen van knelpunten, overleggen met betrokken partijen (opdrachtgever(s), ontwikkelaars, etc.); - Na afloop van het project blijven informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op het uitgevoerde project.

Projecten
Aansturen van dan wel participeren in projecten. - Participeren in projectvergaderingen; - Bijdragen aan / uitvoeren van aan het project gerelateerde werkzaamheden, waaronder communicatie en afstemming;

Achtergrond opdracht 
De Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) is verantwoordelijk voor de JenV-brede ICT-infrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen. De directie adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICTprojecten. 'Open op orde' gaat over de verbetering van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid als reactie op het rapport ‘Ongekend onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). In dat kader heeft JenV besloten een programma-organisatie op te zetten. Dit programma inventariseert in samenspraak met de taakorganisaties en dienstonderdelen van JenV verbeteringen in de informatiehuishouding (IHH).

Functie-eisen

 • De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding HBO/WO niveau.
 • Kandidaat heeft kennis van en werkervaring met brede informatiesystemen, zoals het e-depot, een cms, dms, zaaksysteem of procesapplicaties en ervaring met ontwikkelingen op het gebied van strategisch informatiemanagement, datamanagement, business-intelligence, ICT-(out)sourcing, architectuur en security. Dit blijkt uit het CV.
 • Kandidaat heeft als senior minimaal vijf jaar aantoonbare relevante werkervaring in een complexe en/of overheidsorganisatie. Dit blijkt uit het CV.
 • Kandidaat heeft over minimaal 5 jaar werkervaring als informatiespecialist binnen een organisatie met een complex IV, IHH- en IT-landschap. Dit blijkt uit het CV.
 • Kandidaat is bekend met werken onder (bestuurlijke) druk in een politiek veranderlijke omgeving. Dit blijkt uit het CV.
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring en affiniteit met informatiehuishouding en (monitorings)-voorziening en/of innovatie. Dit blijkt uit het CV.
 • Kandidaat is zelfsturend en resultaatgericht en heeft ervaring met (complexe) verandertrajecten. Dit blijkt uit het CV.
 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

Wensen 

Overige informatie

Startdatum: Start 1 juli 2022

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m januari 2023

Locatie: Den Haag

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Melissa
  06 1363 7689

  Meer weten?
  Bel Melissa

  Jouw succes begint bij Melissa. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 1363 7689
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Azure Architect

  Voor onze opdrachtgever COA in Den Haag zijn wij op zoek naar een Azure Architect. Algemeen: Infrastructuur maakt binnen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deel uit van de Afdeling ICT. De afdeling Infrastructuur richt zich op het...

  Tijdelijk 36 uur/week 's-Gravenhage Start 1 augustus 2022
  Opdracht

  Specialist I-strategie

  Voor onze klant Justitie en Veiligheid zijn wij opzoek naar een Specialist I-strategie Met de i-Strategie 2022-2027 geeft JenV invulling aan de JenV-brede informatievoorzieningsportefeuille voor de komende jaren. De i-Strategie bestaat uit trajecten...

  Tijdelijk 36 uur/week Den Haag Start 1 augustus 2022
  Opdracht

  Mendix Modelleur

  Voor onze opdrachtgever COA in Den Haag zijn wij op zoek naar een Mendix Modelleur. Als Modelleur-Mendix werk je mee aan de verdere ontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties. Op basis van het proces, de requirements en user-stories vanuit de...

  Tijdelijk 36 uur/week 's-Gravenhage Start 1 augustus 2022