Projectleider digitale archiefachterstanden

Open
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Den Haag Start 1 juni 2022

Voor onze klant Justitie en Veiligheid zijn wij opzoek naar een Projectleider digitale archiefachterstanden

Met het programma Open Op Orde is de rijksoverheid bezig haar informatiehuishouding te versterken. Voor het kerndepartement van MinJenV is één van de speerpunten het wegwerken van digitale archiefachterstanden. Dit betreft informatie die buiten het DMS DigiJust is opgeslagen in de afgelopen jaren, veelal op netwerkschijven en in Sharepoint-sites (de zogenoemde samenwerkruimten). Deze informatie is een mix van eerste versies van ‘werkdocumenten’, informele zaken als foto’s van de teamuitjes, verjaardagenoverzichten, etc. Maar er staat ook te archiveren (en tijdig te vernietigen) informatie op deze onbeheerde locaties die relevant is voor de beantwoording van WOO-verzoeken en/of Kamervragen. Het wegwerken van deze achterstanden is een grote klus en we beginnen met enkele pilots bij twee organisatieonderdelen. Het eerste jaar dat deze pilots gaan duren, moeten een aanpak opleveren die elders kan worden toegepast, hopelijk met steeds meer inzet van softwarematige oplossingen.

De projectleider Wegwerken Digitale Archiefachterstanden stuurt twee recordmanagers aan die de uitvoerende werkzaamheden verrichten: analyseren, waarderen, opschonen en veilig stellen van informatie. Waar mogelijk werkt de projectleider mee in deze uitvoering. De projectleider maakt de afspraken met de betrokken directies over planning van de werkzaamheden en benodigde betrokkenheid van medewerkers vanuit die directies. Zij stuurt aan op voortgang, rapporteert maandelijks daarover. De projectleider ontwikkelt een generieke aanpak, op basis van de ervaringen, en verzamelt kengetallen zodat een planmatige werkwijze ontstaat. Hierbij wordt de mogelijkheid van softwarematige oplossingen meegenomen: met welke oplossingen is al ervaring opgedaan, welke ontwikkelingen zijn er in de markt, wat is nodig om deze oplossingen te gaan gebruiken, etc. De projectleider maakt deel uit van het team Advies Informatievoorziening (AIV) en werkt samen met adviseurs en recordmanagers uit dat team. De projectleider rapporteert aan de teammanager AIV.

Achtergrond opdracht 
Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een coördinatieteam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort. Voor een overzicht van uit te zetten offerteaanvragen met de te verwachten aantallen, zie de extra bijgevoegde bijlage.

Functie-eisen

 • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau. 
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van projectleider: eindverantwoordelijk voor het opleveren van een eindresultaat op basis van inhoudelijke deskundigheid
 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met trajecten gericht op digitalisering, van papier naar digitaal werken, procesverbetering, introductie van nieuwe proces-applicaties.

Wensen 

 • Interview met kandidaat op basis van aangeboden document(en) zoals cv en motivatie en verificatie van de eisen en wensen met eventuele bijstelling van de beoordeling.
 • De kandidaat motiveert in zijn/haar cv werkervaring met het zich in een organisatie te bewegen, buiten het eigen team of afdeling, contacten te leggen, afspraken te maken en te rapporteren over voortgang.
 • De kandidaat heeft werkervaring met het ontwikkelen van een aanpak/werkwijze op basis van ervaring en het verzamelen van kengetallen.
 • De kandidaat heeft ervaring met informatiebeheer, het beoordelen en waarderen (vaststellen bewaartermijnen) van informatieverzamelingen.
 • De kandidaat heeft ervaring met het opstellen van inhoudelijke voortgangsrapportages, verzamelen van gegevens over voortgang en resultaten, presenteren van deze gegevens op inzichtelijke wijze.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan bij de overheid in de afgelopen 3 jaar.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het inwerken op een nieuwe opdracht vanuit huis in de afgelopen 2 jaar.

Overige informatie

Startdatum: Start 1 juni 2022

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m mei 2023

Locatie: Den Haag

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Melissa
  06 1363 7689

  Meer weten?
  Bel Melissa

  Jouw succes begint bij Melissa. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 1363 7689
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Product manager

  Voor onze opdrachtgever Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Product Manager De Product Manager wordt geplaatst in de keten Vennootschapsbelasting. De Product Manager is verantwoordelijk voor de vertaling van in- en externe ontwikkelingen naar...

  Tijdelijk 36 uur/week Utrecht Start 20 juni 2022
  Opdracht

  Domein Architect

  Voor onze opdrachtgever DI zijn wij op zoek naar een Domein Architect De rol van Domein Architect Met jouw ervaring op een breed gebied van informatievoorziening en ICT en jouw sterke conceptuele en communicatieve vaardigheden, lever je een energieke...

  Tijdelijk 36 uur/week Gouda Start 1 juni 2022
  Opdracht

  Procesontwerper

  Voor onze opdrachtgever de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Procesontwerper De Belastingdienst zet volop in op de verbetering van de Dienstverlening aan Burgers en Bedrijven. In 2019 is gestart met de Digitalisering van alle uitgaande...

  Tijdelijk 32 uur/week Utrecht Start 1 juli 2022