Inloggen
menu

Projectmanager

Ingevuld
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Den Haag Start 3 januari 2022

Voor onze klant Justitie en Veiligheid zijn wij opzoek naar een Projectleider

De ingehuurde professionals zullen in kleine multidisciplinaire teams allereerst worden ingezet in de ontwikkeling van een vorm van gemeenschappelijke diensten (denk bijv. aan e-mail veilig stellen) en daaraan gerelateerde activiteiten (denk bijv. aan impactanalyses.) Tegelijkertijd is binnen JenV uitgesproken dat de taakorganisaties verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de eigen informatiehuishouding en daarnaast dienen verbeterinitiatieven ook vanuit ketenperspectief bekeken te worden. De taakorganisaties hebben zelf ook een grote behoefte aan extra expertise en ondersteuning op het gebeid van IHH en IV. Om de inzet van multi-disciplinaire teams te coordineren is extra projectmanagement-capaciteit nodig. Het afwegingskader wat betreft allocatie van nieuwe collega’s en de aansturing daarvan zijn nog onderwerp van intern beraad binnen JenV.

• Kandidaat is in staat om realistische ramingen te maken van budget, capaciteit en looptijd van projecten en projecten op te starten.
• Kandidaat is in staat als kwartiermaker randvoorwaarden in orde te maken en snel projecten op te starten.
• Kandidaat is in staat om te bepalen welke capaciteit wanneer nodig is voor projecten.
• Kandidaat is in staat om risico’s te identificeren, impact te bepalen en zorgen voor alternatieven en het nemen van maatregelen als deze het projectresultaat verstoort.
• Kandidaat is in staat om doelen, wensen, prioriteiten van stakeholders op te halen en gericht sturen op realisatie daarvan.
• Kandidaat stelt het eindresultaat van projecten voorop en weet overzicht te houden.
• Kandidaat is zich bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken in- en externe organisaties en partijen en stemt aanpak hierop af.
• Kandidaat legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie en de realisatie van het project en doelstellingen relevante personen en leveranciers.
• Kandidaat stelt voor diverse IV- en IHH-projecten een PID en projectplan op.
• Kandidaat draagt zorg voor dat IV- en IHH-projecten projecten kwalitatief goed en binnen planning en budget worden uitgevoerd.
• Kandidaat is verantwoordelijk voor de sturing, management en oplevering van de projecten.
• Kandidaat zorgt ervoor dat de IV- en IHH-projecten passen binnen de architectuurkaders.
• Kandidaat rapporteert over de voortgang van projecten aan diverse stakeholders op verschillende niveaus.
• Kandidaat is in staat om vanuit IV en IHH diverse technische- en/of functionele upgrades/releases te begeleiden naar oplevering.

Achtergrond 
Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een coördinatieteam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort. Voor een overzicht van uit te zetten offerteaanvragen met de te verwachten aantallen, zie de extra bijgevoegde bijlage.

Functie-eisen

 • De kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager binnen het domein van informatievoorziening, informatie technologie en informatiehuishouding.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het leidinggeven aan multidisciplinaire projectteams en financieel projectmanagement.
 • Motivatiebrief U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie. (Maximaal 1 A4)

Wensen

 • De kandidaat heeft x jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager binnen het domein van IV/IT/IHH. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met managen van projectportofolio´s. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)
 • Kandidaat heeft x jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)

Overige informatie

Startdatum: Start 3 januari 2022

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m maart 2022

Locatie: Den Haag

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Melissa
  06 1363 7689

  Meer weten?
  Bel Melissa

  Jouw succes begint bij Melissa. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 1363 7689
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Infra Adviseur

  Voor onze opdrachtgever Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Infra Adviseur. Opdrachtomschrijving Het ondersteunen van de klant bij het formuleren van hun wensen inzake wijzigingen/nieuwbouw in de infrastructuur. Product daarvan is een...

  Tijdelijk 36 uur/week Delft Start 10 januari 2022
  Opdracht

  Developer Beveiligingsadviezen

  Voor onze klant Justitie en Veiligheid zijn wij opzoek naar een Developer Beveiligingsadviezen Wat ga je als Developer Beveiligingsadviezen zoal doen. De MVP door ontwikkelen tot een volwassen product met een goede Userinterface welke dagelijks met...

  Tijdelijk 36 uur/week Den Haag Start 31 januari 2022
  Opdracht

  Proces Ontwerper Analytics

  Voor onze opdrachtgever Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Proces Ontwerper Analytics Op deze aanvraag mogen geen freelancers worden aangeboden De Proces Ontwerper draagt bij aan het opstellen van factsheets, handleidingen en processen voor de...

  Tijdelijk 36 uur/week Utrecht Start 3 januari 2022