Inloggen
menu

(Senior) Analist Datakwaliteit

Open
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Den Haag Start 11 oktober 2021

Voor onze opdrachtgever, Ministerie van Justitie en Veiligheid, zijn we op zoek naar een (Senior) Analist Datakwaliteit.

Je zal in kleine multidisciplinaire teams allereerst worden ingezet in de ontwikkeling van een vorm van gemeenschappelijke diensten (denk bijv. aan e-mail veilgestellen) en daaraan gerelateerde analyse activiteiten (denk bijv. aan impactanalyses.) Tegelijkertijd is binnen JenV uitgesproken dat de taakorganisaties verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de eigen informatiehuishouding en daarnaast dienen verbeterinitiatieven ook vanuit ketenperspectief bekeken te worden. De taakorganisaties hebben zelf ook een grote behoefte aan extra expertise en ondersteuning op het gebeid van IHH en IV.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van analyses op interne en externe data bronnen en datadomeinen.
 • Je stelt de impact vast op de kwaliteit van de data bij het toevoegen van nieuwe (externe) databronnen
 • Je voert analyses uit op datavraagstukken, waarbij je vaststelt of en zo ja met welke databronnen en business rules, invulling gegeven kan worden aan een datavraag. Dit kan zowel voor een specifieke klantvraag zijn als voor de opzet van een nieuw product.
 • Je verschaft bij bestaande en mogelijk nieuw toe te voegen bronnen inzicht in de kwaliteit en plausibiliteit van de data door analyse en overleg met de dataeigenaar.
 • Je stelt naar aanleiding van de uitkomst van de analyse de business rules op binnen het kader van wet- en regelgeving.
 • Je stelt de KPI’s op de kwaliteit van de data op en ontwerpt data-kwaliteitsrapportages. Verder voer je voor bestaande datadomeinen technische analyses uit op de plausibiliteit van gegevens en het voldoen aan de business rules en wet- en regelgeving.
 • Je adviseert over metadatering en metagegevensmanagement om zo kwaliteit te borgen en uitwisseling van gegevens (o.a in ketens) te bevorderen.
 • Je overlegt met aanleverende interne- en externe data leveranciers over de mogelijkheden tot het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens.
 • Je hebt kennis en begrip van de klantvraag en de implicaties op de datakwaliteit van de geboden oplossingen en de implicaties voor datamodellen.
 • Je adviseert de Data beheerders in bestaande databronnen en -domeinen om zo te komen tot een betere dienstverlening.
 • Je werkt nauw samen met andere specialisten op het gebied van IV, ICT en Informatiehuishouding, zoals informatie-analisten, architecten en adviseurs informatiebeheer. 

Achtergrond opdracht
Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een coördinatieteam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen.

Functie-eisen

 • Minimaal een afgeronde hbo opleiding
 • In de afgelopen acht jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als Analist Datakwaliteit of vergelijkbaar (Minimaal drie jaar)
 • Je schrijft een persoonlijke motivatie waarin je toelicht waarom je geschikt bent voor deze functie. (Maximaal 1 A4)

Wensen
Aanvullende kennis:

 • Aantoonbare werkervaring met moderne data ontsluitingstechnieken en consequenties voor (monitoring van) datakwaliteit (Dit komt duidelijk in het cv naar voren)
 • Aantoonbare ervaring bij een overheidsorganisatie
 • Aantoonbare werkervaring met het aansturen en/of coachen van experts (Dit komt duidelijk in het cv naar voren)

Competenties:

 • Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen
 • Je bent deskundig en in staat je kennis en (werk)ervaring snel in te zetten
 • Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex vel kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren
 • Je kan je goed uitdrukken en bent sociaal vaardig
 • Aanpassingsvermogen
 • Stressbestendig
 • Flexibel

Overige informatie

Startdatum: Start 11 oktober 2021

Inzet: 36 uur/week

Duur: T/m maart 2022 met optie tot verlenging

Locatie: Den Haag

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Laura
  06 8278 7892

  Meer weten?
  Bel Laura

  Jouw succes begint bij Laura. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 8278 7892
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Performance-tester

  Voor onze opdrachtgever Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Performance-tester. Dit betreft een opdracht voor geheel 2022, maar het contract is in eerste instantie korter. Op deze aanvraag mag geen freelancer aangeboden worden. We zoeken een...

  Tijdelijk 36 uur/week Apeldoorn Start 1 december 2021
  Opdracht

  Technisch consultant

  Voor onze opdrachtgever NFI zijn wij op zoek naar een Technisch consultant De huidige Windows 2012 R2 + Exchange 2013 server willen we migreren naar Windows 2019 + Exchange 2019. Om deze nieuwe oplossing toekomstbestendig te maken willen wij advies...

  Tijdelijk 36 uur/week Den Haag, Ypenburg Start 15 november 2021
  Opdracht

  Scrummaster

  Voor onze opdrachtgever Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Scrummaster. Dit betreft een opdracht voor geheel 2022, maar het contract is in eerste instantie korter. Op deze aanvraag mag geen freelancer aangeboden worden. Bij GBS IV Interactie...

  Tijdelijk 36 uur/week Apeldoorn Start 1 december 2021