Inloggen
menu

Projectmanager

Open
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Den Haag Start 11 oktober 2021

Voor onze opdrachtgever het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Projectmanager

• Kandidaat is in staat om realistische ramingen te maken van budget, capaciteit en looptijd van projecten en projecten op te starten.
• Kandidaat is in staat als kwartiermaker randvoorwaarden in orde te maken en snel projecten op te starten.
• Kandidaat is in staat om te bepalen welke capaciteit wanneer nodig is voor projecten.
• Kandidaat is in staat om risico’s te identificeren, impact te bepalen en zorgen voor alternatieven en het nemen van maatregelen als deze het projectresultaat verstoort.
• Kandidaat is in staat om doelen, wensen, prioriteiten van stakeholders op te halen en gericht sturen op realisatie daarvan.
• Kandidaat stelt het eindresultaat van projecten voorop en weet overzicht te houden.
• Kandidaat is zich bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken in- en externe organisaties en partijen en stemt aanpak hierop af.
• Kandidaat legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie en de realisatie van het project en doelstellingen relevante personen en leveranciers.
• Kandidaat stelt voor diverse IV- en IHH-projecten een PID en projectplan op.
• Kandidaat draagt zorg voor dat IV- en IHH-projecten projecten kwalitatief goed en binnen planning en budget worden uitgevoerd.
• Kandidaat is verantwoordelijk voor de sturing, management en oplevering van de projecten.
• Kandidaat zorgt ervoor dat de IV- en IHH-projecten passen binnen de architectuurkaders.
• Kandidaat rapporteert over de voortgang van projecten aan diverse stakeholders op verschillende niveaus.
• Kandidaat is in staat om vanuit IV en IHH diverse technische- en/of functionele upgrades/releases te begeleiden naar oplevering.

Achtergrond opdracht
De ingehuurde professionals zullen in kleine multidisciplinaire teams allereerst worden ingezet in de ontwikkeling van een vorm van gemeenschappelijke diensten (denk bijv. aan e-mail veilig stellen) en daaraan gerelateerde activiteiten (denk bijv. aan impactanalyses.) Tegelijkertijd is binnen JenV uitgesproken dat de taakorganisaties verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de eigen informatiehuishouding en daarnaast dienen verbeterinitiatieven ook vanuit ketenperspectief bekeken te worden. De taakorganisaties hebben zelf ook een grote behoefte aan extra expertise en ondersteuning op het gebeid van IHH en IV. Om de inzet van multi-disciplinaire teams te coordineren is extra projectmanagement-capaciteit nodig. Het afwegingskader wat betreft allocatie van nieuwe collega’s en de aansturing daarvan zijn nog onderwerp van intern beraad binnen JenV.

Beschrijving afdeling
Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een coördinatieteam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort. 

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding op HBO niveau
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager binnen het domein van informatievoorziening, informatie technologie en informatiehuishouding.
 • Aantoonbare werkervaring met het leidinggeven aan multidisciplinaire projectteams en financieel projectmanagement.
 • Een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom hij/zij geschikt is voor deze functie. (Maximaal 1 A4)

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring met managen van projectportofolio´s. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering) 
 • Aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie. 
 • Aantoonbare werkervaring als Projectmanager binnen het domein van IV/IT/IHH.

Competenties

 • Weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen. 
 • Deskundig en in staat zijn kennis en (werk)ervaring snel in te zetten.
 • Laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
 • Kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig.
 • Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

Overige informatie

Startdatum: Start 11 oktober 2021

Inzet: 36 uur/week

Duur:

Locatie: Den Haag

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Laura
  06 8278 7892

  Meer weten?
  Bel Laura

  Jouw succes begint bij Laura. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 8278 7892
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Performance-tester

  Voor onze opdrachtgever Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Performance-tester. Dit betreft een opdracht voor geheel 2022, maar het contract is in eerste instantie korter. Op deze aanvraag mag geen freelancer aangeboden worden. We zoeken een...

  Tijdelijk 36 uur/week Apeldoorn Start 1 december 2021
  Opdracht

  Technisch consultant

  Voor onze opdrachtgever NFI zijn wij op zoek naar een Technisch consultant De huidige Windows 2012 R2 + Exchange 2013 server willen we migreren naar Windows 2019 + Exchange 2019. Om deze nieuwe oplossing toekomstbestendig te maken willen wij advies...

  Tijdelijk 36 uur/week Den Haag, Ypenburg Start 15 november 2021
  Opdracht

  Scrummaster

  Voor onze opdrachtgever Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Scrummaster. Dit betreft een opdracht voor geheel 2022, maar het contract is in eerste instantie korter. Op deze aanvraag mag geen freelancer aangeboden worden. Bij GBS IV Interactie...

  Tijdelijk 36 uur/week Apeldoorn Start 1 december 2021