Inloggen
menu

Servicemanager MWI

Open
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 32 uur/week De Bilt Start 27 september 2021

Voor onze opdrachtgever het KNMI zijn wij op zoek naar een Servicemanager MWI.

Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s met een atmosferische of seismologische oorsprong terug te dringen. Daarvoor ontwikkelt het KNMI hoogwaardige kennis, verricht waarnemingen en zet die om in producten en diensten die de veiligheidsrisico’s verminderen, bijdragen aan een duurzame samenleving en economische mogelijkheden bevorderen. Het KNMI staat voor betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Het KNMI is een professionele, kennisintensieve organisatie. En een organisatie met een veranderopgave om klaar te zijn voor de toekomst van de dienstverlening. Het is een platte organisatie met korte lijnen. 

Opdrachtinformatie

Het doel van het MWI-programma is het toekomstbestendig en kostenefficiënt maken van de operationele meteorologische waarneeminfrastructuur en de hieraan gekoppelde processen voor kwaliteitsborging. MWI is een van de prioritaire programma’s binnen het KNMI. Het MWI programma is halverwege 2018 gestart met de voorbereidingsfase. Die fase was gericht op het krijgen van inzicht in de huidige operationele KNMI dataketens rond waarnemen en de vigerende afspraken over de dataleveringen uit die ketens. Dit was een belangrijke stap voor het doorgronden van de problematiek. Het leverde de noodzakelijke kennis over de nulsituatie en maakte inzichtelijk waar de risico’s het grootst zijn en ketens suboptimaal zijn ingericht. Alle vanaf de zomer van 2019 uitgevoerde acties stonden in het teken van de planvorming voor de uiteindelijke implementatie. De realisatiefase is gestart in Q2 2020. In een intensieve samenwerking tussen verschillende vakgroepen van het KNMI is een belangrijke rol weggelegd voor externe partners. Een aanzienlijk deel van de te ontwikkelen producten en diensten worden aanbesteed middels een concurrentiegerichte dialoog. Bij de aanbesteding gaat het om de infrastructuur op de meetlocaties voor de inwinning, verzameling en doorsturen van meteorologische waarnemingen. In het 3e/4e kwartaal van 2021 wordt met de in de aanbesteding geselecteerde leverancier een contract opgesteld en worden gedetailleerde afspraken gemaakt over beheer en dienstverlening door de leverancier en het partnerschap met het KNMI. Het KNMI is voor het opstellen en, tijdens de programmafase, bewaken en beheren van beheerafspraken op zoek naar een servicemanager (SM). 

Werkzaamheden

 • Beheerder Producten en Diensten Catalogus (PDC): de scope van de 'Service';
 • Verantwoordelijk voor definitie en vastleggen gewenste/vereiste service levens. I.o.m. interne en externe klanten van het waarnemen én i.o.m. vakgroepmanagers van Waarnemend Operationeel (WO) en Informatie en Ketenmanagement (IKM);
 • Opsteller (i.s.m. leverancier) en eigenaar van het Service Level Agreement (SLA);
 • In overleg met juridische zaken en contractmanagement ervoor zorgen dat beheerafspraken en overige contractdocumenten volledig op elkaar aansluiten;
 • Vastleggen scope dienstverlening, prestatieafspraken (en hoe te meten), procedures, voorwaarden, sancties, verantwoordelijkheden, betalingen/tarieven, etc.;
 • Beheerder/up to date houden van SLA;
 • Bewaker van de SLA, overleg met leveranciers, rapportages, escalaties, etc.;
 • Opsteller en eigenaar DAP (Dossier Afspraken en Procedures; een invulling van de SLA);
 • Beheerder/up to date houden van DAP;
 • Eerste contactpersoon voor de leverancier(s), operationele vakgroepen en project-/programmamanagement;
 • Maken, beheren en gebruiken van overzichten van alles gerelateerd aan SLA;
 • KPI's;
 • Openstaande bugs/nw releases/etc. 

Functie-eisen

 • Een afgeronde HBO/WO opleiding;
 • Een afgeronde ITIL certificering;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het Service Management;
 • Minimaal 2 jaar kennis en ervaring op het gebied van het opstellen van SLA's en DAP's. 

Wensen

 • Kennis en ervaring met verschillende beheermethodieken, zoals ITIL;
 • Kennis en ervaring op het gebied van het opstellen van ICT-contracten en plannen van aanpak;
 • Nederlands en Engels: uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Relevante ervaring bij de (Rijks)overheid, leveranciersmanagement en met bij de Rijksoverheid gehanteerde standaarden (o.a. ITIL);
 • Ervaring met MWI vergelijkbare projecten/programma's, zowel qua omvang als qua technologie;
 • Ervaring in en bewezen begrip voor projecten en beheer binnen een agile werkomgeving en aantoonbare ervaring met het werken in multidisciplinaire project- en programmateams. 

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Analytisch vermogen;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Initiatief en eigenaarschap nemen;
 • Een warm hart voor de missie van het KNMI en de rol van de organisatie in de maatschappij. 

Overige informatie

Startdatum: Start 27 september 2021

Inzet: 32 uur/week

Duur: 4 maanden met optie op verlenging

Locatie: De Bilt

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Cheyenne
  06 8253 4365

  Meer weten?
  Bel Cheyenne

  Jouw succes begint bij Cheyenne. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 8253 4365
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Informatie Specialist

  Voor onze opdrachtgever Rijkswaterstaat Corporate zijn we op zoek naar een Informatie Specialist. Opdrachtinformatie Een informatie- en kennisintensieve organisatie; zo mag je Rijkswaterstaat noemen. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire wordt de...

  Tijdelijk 36 uur/week Utrecht Start 4 oktober 2021
  Opdracht

  Testcoördinator

  Voor onze opdrachtgever de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Testcoördinator. Op deze aanvraag mogen geen freelancers worden aangeboden Omschrijving Voor het AHB systeem: Ben je verantwoordelijk voor alle testen welke binnen de IV keten...

  Tijdelijk 36 uur/week Apeldoorn Start 1 november 2021
  Opdracht

  Data scientist

  Voor onze opdrachtgever Belastingdienst zijn wij op zoek naar een data scientist Op deze aanvraag mogen geen freelancers worden voorgesteld Ondernemingen kunnen tot 1 oktober uitstel van betaling aanvragen voor IB,ZVW,LH e OB. Na die datum moeten zij...

  Tijdelijk 36 uur/week Utrecht Start 1 november 2021