Inloggen
menu

Projectleider/regisseur METIS

Ingevuld
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Gouda Start 2 augustus 2021

Voor onze opdrachtgever DJI zijn wij op zoek naar een Projectleider/regisseur METIS

Het Metis Datawarehouse Platform verzorgd voor DJI bedrijfsbrede en domeinspecifieke betrouwbare management informatie. Op basis hiervan kan DJI haar operatie en bedrijfsvoering beter verantwoorden, bijsturen en analyseren. Doordat herleidbaar en transparant vanuit één versie van de feiten wordt gerapporteerd is het gesprek aan directie/management tafels effectiever. Met het uitfaseren van “Legacy MI” worden de beheerkosten naar beneden gebracht. In de komende jaren staan naast projectmatige ontwikkelingen ook overdracht aan beheer en releasematig doorontwikkelen op het programma. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden zoekt DJI een projectleider/regisseur die in staat is zowel de projectmatige ontwikkelingen te continueren als ook vorm te geven aan de overdracht naar van de projectresultaten naar de staande beheerorganisatie.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van project-/programmadoelstellingen, het creëren van (rand)voorwaarden en het zorgdragen voor het opstellen en realiseren van de (meerjaren)project-/ programmaplannen en -begroting;
 • Besturen van programma’s/ projecten en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg);
 • Verantwoordelijk voor goede verbinding tussen klant, DI en IT organisatie
 • Coachen zelfsturende projectteams en business naar efficiënte uitvoering van hun taken
 • Vergroten van de volwassenheid van het programma met het verder vormgeven van de Design Authority
 • SAFE aansturing van diverse agile projectteams;
 • Sturen op bedrijfsvoeringaspecten en daarbij zorgdragen voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, de toegekende budgetten en een nauwgezette (voortgangs-)bewaking, kwaliteitsbewaking en monitoring;
 • Uitdragen van de DJI bedrijfscultuur door voorbeeldgedrag en zorgdragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat;
 • Samen met de business de gewenste toekomstsituatie definiëren en dit vertalen in projectdoelen en beoordeelt implicaties en consequenties;
 • Bewaken van adequate afbakening, specificatie van doelen en oog houden voor de organisatorische haalbaarheid;
 • Typeren en beïnvloeden van de omgeving (intern en extern), onderhandelen, draagvlak creëren en relevante factoren betrekken;
 • Inschakelen van (markt)partijen en samenwerkingsverbanden en coalities tot stand weten te brengen;
 • Inventariseren en zo nodig (her)structureren van (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, bepaalt de samenhang en relaties, en relateert deze aan de de project-/programmadoelen
 • Sturen op veilig en verantwoord data gebruik binnen wet- en regelgeving en aanvullende DJI kaders Mbt beheerdeel:
 • Begeleiden van de overdracht van deelprojecten naar de lijn (projectsturing wordt daarbij vervangen door sturing vanuit de lijn)
 • Zorgdragen voor realisering van de gemaakte afspraken in de gegevensleveringsovereenkomsten en het nemen van maatregelen bij het niet nakomen hiervan
 • Zorgen voor het beschikbaar stellen van de door de organisatie gevraagde gegevenspakketten en verantwoordelijk voor de prioritering


Achtergrond opdracht
DJI werkt aan het opbouwen en verbeteren van haar informatiepositie en wil meer informatie gestuurd gaan werken. Informatie gestuurd werken vraagt om data-gedreven oplossingen die bijdragen aan de optimalisatie van operatie en bedrijfsvoering. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de realisatie van Metis (Met Informatie Sturen). Een centrale management informatie voorziening die voorziet in:

 • één versie van de feiten - management informatie moet eenduidig zijn;
 • transparant en herleidbaar - management informatie moet betrouwbaar zijn;
 • uitfaseren “legacy MI” oplossingen - lokale MI oplossingen kosten geld en veroorzaken ruis in de uniformiteit van de management informatie.


Over de organisatie
De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top
 • Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV- ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers
 • Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement
 • Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Functie-eisen

 • WO opleiding bedrijfskunde/bedrijfskundige informatica/bestuurlijke informatica
 • Programma- en projectmanagementmethodieken en – technieken zoals MSP, Prince2, Scrum, Agile en SAFE
 • Ervaring als project-/programma-manager van complexe multidisciplinaire ICT-projecten bij voorkeur in complexe politiek-bestuurlijke organisaties. Vaardig in het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van projecten/ programma’s; (Minimaal 4 jaar)
 • Aantoonbare leidinggevende capaciteiten in verandertrajecten en de (functionele) aansturing van professionals en specialisten (Minimaal 4 jaar)
 • Aantoonbare ervaring in het procesmatig naar beheer brengen waarbij borging van (agile) constructies (scrum, devops) gehandhaafd blijven (Minimaal 4 jaar)

Wensen
Overige functiewensen:

 • is in staat DJI/DI op tactisch niveau te vertegenwoordigen en netwerken op te bouwen, onderhouden en gebruiken;
 • is in staat zijn programma/projecten inhoudelijke toe te lichten en onderhandelingen hierover te voeren (in- en extern);
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid op het gebied van managementinformatie;
 • vertaalt ontwikkelingen in de omgeving (bestuurlijk, organisatorisch, wetgeving, technologie, bedrijfsvoering) naar consequenties voor de informatievoorziening en de informatieplanning.

Aanvullende kennis:

 • kennis van financieel-economische (Rijks)processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en Rijksbegrotingscyclus
 • inzicht in het beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen programma’s/projecten;
 • is vaardig in het bouwen en onderhouden van een (inter-)departementaal netwerk;
 • is in staat om DJI/DI op tactisch niveau te vertegenwoordigen en te onderhandelen;
 • vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projecten/ programma,
 • projectresultaten/ programmadoelstellingen en consequenties.

Competenties:

 • Team-player die ook zelfstandig kan werken
 • Flexibel, pragmatisch en proactief (situationeel leidinggeven)
 • Sterk analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden
 • Rechtop durven staan, overtuigen
 • Organisatie aanvoelen, bewust zijn van de omgeving (bestuurlijke- en organisatorische sensitiviteit)
 • Mee kunnen denken met opdrachtgevers en eindgebruikers
 • Volwaardige gesprekspartner van het management van DJI
 • Om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen
 • Stressbestendig

Overige informatie

Startdatum: Start 2 augustus 2021

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m 31 januari 2022 met optie op verlenging

Locatie: Gouda

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Ryan
  06 5273 5381

  Meer weten?
  Bel Ryan

  Op zoek naar een opdracht die bij jou past? Stop! Ryan is een echte doorpakker die jou met veel enthousiasme helpt naar een nieuwe opdracht. Neem contact met hem op en ga samen aan de slag!

  06 5273 5381
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Senior programmeur / technisch ontwerper Java

  Voor DUO in Groningen zijn wij op zoek naar een ervaren Senior programmeur / technisch ontwerper Java. Je gaat aan de slag met Java ontwerpen, bouwen en testen (T-shaped). Als senior ontwikkelaar ben je bekend in zowel de back-end als de frontend van...

  Tijdelijk 36 uur/week Groningen Start 1 september 2021
  Opdracht

  Security Officer

  Voor onze opdrachtgever Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn we op zoek naar een Security Specialist. De NCTV heeft de behoefte aan een adviseur die ons mede op technisch niveau kan ondersteunen bij de introductie...

  Tijdelijk 36 uur/week 's-Gravenhage Start 23 augustus 2021
  Opdracht

  Ketentest coördinator

  Wij zijn voor DUO Groningen op zoek naar een enthousiaste testcoördinator/testmanager met veel ervaring in het opzetten en coördineren van uitgebreide Ketentesten. Je haalt je energie uit het samenwerken met een keten van software leveranciers,...

  Tijdelijk 36 uur/week Groningen Start 6 september 2021