Inloggen
menu

Ketenprojectleider informatie-uitwisseling

Open
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 24 uur/week Den Haag Start 1 juni 2021

Voor onze opdrachtgever het Ministerie van Justitie & Veiligheid zijn we op zoek naar een Ketenprojectleider informatie-uitwisseling.

Het werk zal grotendeels digitaal vanaf de eigen (thuis)werkplek plaatsvinden.

De Opdrachtgever is de programmadirecteur van het Programma implementatie Wet Straffen en beschermen. Organisatorisch is het programma ondergebracht bij het DG Straffen en beschermen. Inhoudelijk valt het programma onder het Coördinerend beraad executie.

Beschrijving directie

Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het versterken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.
Het beleid, de uitvoering én de control van deze terreinen komen samen in de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV), de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ), de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (DCBenJ), en de vier taakorganisaties van DGSenB: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Justitiële Toetsing Integriteit en Screening (Justis), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Achtergrond opdracht

De Wet Straffen en beschermen treedt naar verwachting op 1 mei 2021 in werking. Daarmee is de implementatie echter nog niet afgerond. Onderdelen van de wet treden op een later moment in 2021 en 2022 in werking. Bovendien is afgesproken de kwaliteit van de informatie-uitwisseling stapsgewijze te verhogen.

Functie beschrijving

De kandidaat zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:
De projectleider draagt zorg voor de procesmatige en inhoudelijke coördinatie van de veranderingen in de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners die voortvloeien uit de Wet Straffen en beschermen. De planning hiervoor wordt vastgelegd in het door het Coördinerend beraad vast te stellen Programmaplan (fase 2). De inhoudelijke verandering is beschreven in de door het Coördinerend beraad vast te stellen Programma Start Architectuur.

Buiten scope van de opdracht valt:
De aanpassingen van de eigen informatiesystemen door de betreffende ketenpartners.

Taken & Verantwoordelijkheden

De projectleider geeft dagelijks leiding aan een meervoudig complex ketenbreed ICT-project voor de verbetering van de kwaliteit van de informatie-uitwisseling in het kader van de wet Straffen en Beschermen:

 • Het met de ketenpartners voorbereiden van de besluitvorming over de gewenste stappen en planning hiervan in de verbetering van de kwaliteit van de informatie-uitwisseling
 • Het helpen van ketenpartners om nieuwe ICT-oplossingen te bedenken
 • Het aansturen van de ketenpartners (iedere ketenpartner heeft een eigen PL) op basis van de vastgestelde planning
 • Bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de ketenparters
 • Het organiseren van de gemeenschappelijke koppelvlakken en de juiste informatie-structuur voor het uitwisselen van informatie tussen de ketenpartners in lijn met de Ketendoelarchitectuur van de strafrechtketen
 • Het toezicht houden op het realiseren van deze gemeenschappelijke koppelvlakken en de ICT-oplossingen per ketenpartner

De projectleider zorgt voor het opstellen van een afgestemd Plan van aanpak en projectplan (definiëren fasen, benoemen deelprojecten/-producten, projectstructuur- en organisatie, bepalen financiën en globale planning), waarbij rekening wordt gehouden met aanpalende projecten en met relevante politieke of organisatorische vraagstukken/besluiten.

Functie-eisen

 • Je bent beschikbaar vanaf 1 juni 2021
 • Je hebt een afgeronde opleiding WO Informatiemanagement
 • Je bent in het bezit van het diploma TOGAF
 • Je bent in het bezit van het certificaat Prince-2 foundation
 • Je overlegt indien je wordt uitgenodigd voor het Interview de diploma’s/certificaten Informatiemanagement, TOGAF en Prince-2 foundation
 • Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring als lid van een projectteam in projecten voor digitalisering van de uitwisseling van informatie tussen ten minste 2 uitvoeringsorganisaties die vallen onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de laatste 10 jaar als projectleider met implementatieprojecten onder Enterprise of IV-architectuur
 • Je bent de laatste 10 jaar als projectleider betrokken geweest bij ten minste 3 projecten voor de digitalisering van de uitwisseling van informatie tussen ten minste 2 uitvoeringsorganisaties die vallen onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Overige wensen

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider met implementatie onder Enterprise of IV-architectuur
 • Je bent bekend met de MSP-methodiek (Managing succesful programs)
 • Je hebt ervaring als projectleider met opdrachten bij uitvoeringsorganisaties die vallen onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Overige informatie

Startdatum: Start 1 juni 2021

Inzet: 24 uur/week

Duur: t/m december 2022

Locatie: Den Haag

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Ryan
  06 5273 5381

  Meer weten?
  Bel Ryan

  Op zoek naar een opdracht die bij jou past? Stop! Ryan is een echte doorpakker die jou met veel enthousiasme helpt naar een nieuwe opdracht. Neem contact met hem op en ga samen aan de slag!

  06 5273 5381
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Senior Projectmanager

  Voor onze opdrachtgever Justitiële Informatiedienst zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager Als projectmanager ketenvoorziening leid je omvangrijke projecten in een politiek-bestuurlijke omgeving. Deze projecten hebben een operationeel en/of...

  Tijdelijk 36 uur/week Almelo Start 17 mei 2021
  Opdracht

  Architect / Senior Lead Developer

  Je werkt in een Scrum-omgeving binnen sprints aan het realiseren van user stories met betrekking totde BIG Data omgeving. Je doet dat samen met een collega teamlead, Proxy Product Owner, een Scrum Master, Data/Ops Engineersen verschillende collega...

  Tijdelijk 36 uur/week Utrecht Start 1 mei 2021
  Opdracht

  Domein Architect

  Als domein-architect ga je nauw samenwerken met een interne architect, om het werkpakket architectuur van het domein gegevens verder uit te denken, op te stellen en uit te werken. Dat zal onder andere moeten gebeuren in het programma Grip op...

  Tijdelijk 36 uur/week Groningen Start 20 mei 2021