Inloggen

Business Analist

Tijdelijk - 36 uur/week - 's-Gravenhage - maandag 25 november

Open
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Functieomschrijving

Voor onze klant Immigratie en Naturalisatiedienst zijn we op zoek naar een Business analist In de periode van een jaar word je gevraagd om –samen met een aantal collega business analisten- je kennis en vaardigheden op het vlak van business analyse over te dragen aan een groep business analisten aan het begin van hun ontwikkeling. Je start met het opstellen van een opleidingsplan, in samenwerking met de zittende interne business analisten, waarna je hier vervolgens zelf ook uitvoering aan geeft. Onderdelen die we hierin graag terug zien zijn intervisiebijeenkomsten, regelmatige individuele coachingsgesprekken en een voorstel voor het bewaken van de voortgang. Naast het begeleiden van 2 of meer business analisten lever je ook een bijdrage aan één van de projecten of programma’s binnen de IND. Verder word je gevraagd om actief mee te denken over de professionalisering van de rol van de business analist binnen de IND. Zoals hiervoor genoemd wordt je naast het begeleiden van ba’s ook ingezet op 1 of meerdere klussen. Voorbeelden hiervan zijn: De gebruikersraad; Toekomstige informatievoorziening; Compliancy.

Rolbeschrijving/ Werkzaamheden:

Als business analist ben je de verbindende schakel tussen business, architectuur, regelgeving, ICT en bedrijfsvoering waarbij je input vanuit deze disciplines verwoordt in dienstbeschrijvingen, impactanalyses met aandacht voor de COPAFIJTH-factoren:

1. Als businessanalist analyseer en concretiseer je wijzigingsverzoeken op bestaande processen en/of systemen.
2. Analyseren en concretiseren van mogelijke consequenties van wetswijzigingen, richtlijnen of jurisprudentie op (bestaande) processenen/of systemen.
3. De business analist zorgt namens de business (de primaire processen) voor het concretiseren van specificaties waar de te ontwikkelen(elektronische) diensten aan moeten voldoen.
4. Als business analist zorg je ervoor dat gestelde eisen vanuit de business (primair proces IND), vanuit wet- en regelgeving, architectuur, dienstverlening en communicatie etc. worden geformuleerd en vastgelegd.
5. Als business analist vertaal je de behoeftes van de business naar nieuwe processen en veranderingen in bestaande processen alsmede de impact op de andere COPAFIJTH factoren. Je ontwerpt specificaties waarmee jouw IT-collega’s functionaliteiten kunnen bouwen en maakt daarbij inzichtelijk welke juridische consequenties en impact op de bedrijfsprocessen de ontwerpen hebben.
6. Als business analist stel je requirements-, business- en informatieanalyses op en ontwerp je logische procesmodellen. Je zorgt ervoor dat de randvoorwaarden van gekozen architectuurprincipes, wetgeving en bedrijfsvoering verwerkt worden in jouw ontwerpproducten.
7. Daarnaast zorg je ervoor dat de business, realisatie en implementatie het ontwerp juist interpreteert. De business analist werkt samenmet de bouwteams in het IV-deel van het (strategische) project en zorgt ervoor dat het de bouwteams duidelijk is aan welke functionele vereisten de te ontwikkelen (elektronische) diensten moeten voldoen.
8. Als businessanalist zal je werkzaam zijn in een agile en scrum ontwikkelproces


Achtergrond opdracht

Het gaat om diverse opdrachten die zich op het snijvlak van ICT en uitvoering liggen. Vanuit de directies Regulier Verblijf & Naturalisatie (RVN) en Asiel & Bescherming (A&B) is de afdeling Innovatie en Standaardisatie opgericht. De afdeling levert een bijdrage aan het continu verbeterproces van de directies door:

 • het professionaliseren van (strategische) projectuitvoering
 • het creëren van meer focus op innovatie
 • het verbeteren en breed invoeren van standaardisatie

Belangrijk onderdeel van dit continu verbeterproces is het digitaliseren van onze diensten aan de klant. Dit sluit bij de ambities van het Rijk op het gebied van elektronisch dienstverlening en digitalisering.

Organisatorische context en cultuur

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.

De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.

Functie-eisen

 • Aantoonbaar 5 jaar ervaring op dit gebied op HBO/universitair niveau
 • Ervaring met werken via Scrummethode

Competenties

 • Analyseren
 • Creativiteit
 • Netwerken
 • Verbinden
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen/Organiseren
 • Kritisch zijn
 • Flexibel
 • Eisen en wensen / Hoofd- en bijzaken onderscheiden
 • Analyseren
 • Creativiteit
 • Netwerken
 • Verbinden
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen/Organiseren
 • Kritisch zijn
 • Flexibel
 • Eisen en wensen / Hoofd- en bijzaken onderscheiden

Aanvullende kennis

Kennis van en ervaring met digitaliseringsprojecten. Kennis en ervaring met programma's/projecten bij de overheid. Ruime ervaring in het voorzien, onderkennen en vertalen van behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen en in het stroomlijnen van processen.

Overige functiewensen

Ervaring met het begeleiden, coachen en opleiden van BA´s. Kandidaat kan een opleidingsplan schrijven. 

Overige Informatie

Startdatum: maandag 25 november

Inzet: 36 uur/week

Duur: 30 november met optie verlenging

Locatie: 's-Gravenhage

Reageer via LinkedIn
Reageer via WhatsApp
Reageer direct

Reageer direct

  * verplichte velden

  Deel deze opdracht

  Meer weten?
  Bel Oliver

  Jouw succes begint bij Oliver. Echt. Hij is de man van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met hem op.

  Contactgegevens Oliver