Projectleider Datakwaliteit Toezicht

Kandidaten voorgesteld
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Utrecht Start 1 oktober 2023

Voor onze opdrachtgever ILT (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) zijn wij opzoek naar een Projectleider Datakwaliteit Toezicht

Achtergrond opdracht

Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft de ambitie geuit om de leefomgeving schoner, veiliger en gezonder te maken. Hierbij wordt ingezet op het voorkomen van milieuschade in plaats van achteraf te herstellen. Dat vraagt om een sterk en onafhankelijk stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor milieu. De commissie van Aartsen heeft hiervoor in maart 2021 tien aanbevelingen gedaan. Met het interbestuurlijk programma VTH (IBP) wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Het IBP is geen “Haags programma”, maar richt zich (ook) stevig op de uitvoeringspraktijk: op de mensen die binnen omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en rijksdiensten dagelijks met het VTH-stelsel aan de slag zijn. Met het IBP willen we de ervaringen van de uitvoeringspraktijk goed op tafel krijgen, om vervolgens de noodzakelijke besluiten te nemen.

Het IBP is opgedeeld in zes pijlers waarin alle activiteiten die invulling geven aan de aanbevelingen van de Cie van Aartsen, zijn opgenomen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) neemt deel aan meerdere pijlers. Pijler 3 uit het IBP is gericht op het verbeteren en optimaliseren van de (organisatie van) de informatievoorziening van het VTH-stelsel Milieu. De commissie van Aartsen en de algemene rekenkamer hebben in hun onderzoeken opmerkingen gemaakt over de informatievoorziening in het geheel, maar specifiek ook over de datakwaliteit van de toezicht informatie. Om invulling te geven deze opmerkingen is er een plan van aanpak geschreven Datakwaliteit Toezicht.

Dit plan richt zich op:

- verbetering van de datakwaliteit toezicht;
- beter gebruik van inspectieview. Inspectieview is een landelijk digitaal uitwisselingssysteem van toezichtinformatie uit onder andere het milieu-domein.

Opdrachtbeschrijving

Naar intern project datakwaliteit toezicht:
- Organiseren, aan- bijsturen van de drie ontwikkelsporen;
- Organiseren van periodieke project overleggen waarin voortgang, aanpak, planning, communicatie, etc. worden besproken;
- Opstellen van voortgangsrapportage ten behoeve van interbestuurlijk programma;
- Stimuleren van samenwerken binnen het project;
- Stimuleren van creativiteit in het bedenken van oplossingen, nieuwe data-analyses, communicatie, etc.

Naar ILT:
- Periodiek overleg met de ILT-programmamanager; evalueren van aanpak, functioneren van het programma, capaciteit, etc.;
- Deelnemen aan ILT-afstemmingsoverleg IBP;
- Betrekken van de benodigde ILT capaciteit in samenspraak met ILT programmamanager;
- Informeren van/rapporteren aan programmamanager over voortgang;
- Informeren/afstemming met lijnorganisatie rond Inspectieview en zo nodig informeren Stuurgroep Inspectieview.

Naar IBP:
- Deelnemen en leveren van actieve bijdrage aan pijler 3 en IBP brede overleggen/bijeenkomsten;
- Samen met IBP pijlertrekker 3 en de ILT programmamanager organiseren van benodigde capaciteit;
- Actief informeren en adviseren van IBP pijlertrekker 3 en ILT programmamanager over ontwikkelingen, kansen, risico’s etc.;
- Samenwerken met aanpalende projecten binnen IBP pijler 3 of daarbuiten;
- Samenwerking zoeken met andere pijlers voor creëren meerwaarde met betrekking tot de praktijkvoorbeelden/casuïstiek.

Naar Omgeving:
- Actief delen van ervaringen tussen de verschillende projecten en sporen;
- Verzorgen communicatie naar alle stakeholders;
- Signaleren en/of bedenken van nieuwe kansen (bijvoorbeeld nieuwe praktijkvoorbeelden, analyses, etc.);
- Contacten leggen, onderhouden met deelnemende partijen/bronhouder (omgevingsdiensten, rijksinspecties, OM, waterschappen, VNG, IPO, Rijkswaterstaat, etc.);
- Inventariseren en sturen op behoeften van deelnemende partijen en bronhouders;
- Organiseren van periodieke afstemming met stakeholders (afdelingshoofden en programmamanagers van de deelnemende partijen) in afstemming pijlertrekker 3

Functie-eisen

 • Minimaal vijf (5) jaar ervaring met het leiding geven aan weerbarstige projecten in een complex stakeholderveld.
 • Kennis van en ervaring met datagericht werken en met (milieu)toezicht
 • Ervaring als Allround projectleider
 • Minimaal HBO/WO niveau

Competenties

In staat te verbinden van/schakelen tussen/verhouden tot strategisch (directeuren), tactisch (managers) en operationeel niveau (toezichthouders);
- Hebben van overtuigingskracht, in staat zijn om ketenpartners te overtuigen, betrekken, verbinden, zodat samenwerking tot stand komt;
- Analytisch;
- Resultaatgericht;
- Creatief;
- Communicatief vaardig, verbinder en overtuigend;
- Creëren van team(building)

Overige informatie

Startdatum: Start 1 oktober 2023

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m 31-12-2024 zonder optie tot verlenging

Locatie: Utrecht

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Danique
  06 1290 0489

  Meer weten?
  Bel Danique

  Jouw succes begint bij Danique. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 1290 0489
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Automation Engineer

  Voor onze opdrachtgever zijn we opzoek naar 2 Automation Engineers/Architecten. Diverse projecten. Deze projecten worden gemanaged door de project manager van Engineering. Implementatie van nieuwe machines of toevoegingen aan machines. Taken en...

  Tijdelijk 40 uur/week Olst Start 2 oktober 2023
  Opdracht

  Technische Infrabeheerder

  Voor onze opdrachtgever IND zijn wij op zoek naar een Technische Infrabeheerder In jouw rol als Infra Beheerder in het team technisch beheer Infra richt jij je volledig op Security van de informatiesystemen en ben jij de Security expert op het gebied...

  Tijdelijk 36 uur/week Den Haag Start 9 oktober 2023
  Opdracht

  Senior Analist-Ontwerper Business Intelligence

  Voor onze opdrachtgever DUO Groningen zijn wij op zoek naar een Senior Analist/Ontwerper Business Intelligence. Van de functioneel en technisch analist verwachten we dat hij/zij de business vraag kan vertalen naar een model. Daarnaast moet de analist...

  Tijdelijk 36 uur/week Kempkensberg 12, Groningen Start 12 oktober 2023