Proces-/Informatieanalist

Kandidaten voorgesteld
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Den Haag Start 19 juni 2023

Voor onze klant het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij opzoek naar een Proces-/Informatieanalist. Reageren voor 31/05/2023.

Rijksbreed loopt programma Open op Orde. Binnen JenV is dit programma belegd binnen de Directie Informatievoorziening & Inkoop. Voor de uitvoering van het actieplan Open op Orde is in 2021 een programmateam gevormd, bestaande uit externe consultants met specifieke kennis en competenties op het gebied van informatievoorziening (in brede zin). Om aan de vraag vanuit de verschillende organisaties te kunnen voldoen is er behoefte aan uitbreiding.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Brengt proces- en informatiestromen in beeld en beschrijft deze.
• Voert analyses (IST/SOLL) uit op de bedrijfsprocessen en verbind deze met de doelstellingen van het programma en specifieke organisatie behoeften.
• Voert analyses uit op de informatiebehoefte van de business en het uitwerken van de benodigde business requirements.
• Brengt de informatievoorziening (IV) en informatiehuishouding (IHH) behoeften, eisen en wensen van een organisatie in kaart.
• Adviseert over verbeteringen en de realisatie daarvan, die nodig zijn om de gewenste veranderingen door te voeren binnen de gestelde kaders.
• Stelt waar nodig de organisaties in staat de processchema’s en –procesbeschrijvingen in eigen beheer te nemen.
• Signaleert breed kansen voor het programma Open op Orde en de verschillende focus teams.

Vaardig in: • Analyseren • Visualiseren • Communiceren • Methodisch handelen • Samenwerken • Zelfstandig werken • Kritisch denken Communicatief Competenties: • Overtuigingskracht • Organisatie-sensitiviteit

Achtergrond opdracht 
Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan "Open op Orde" aan de kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit de overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coordineren is binnen de Directie Informatievoorzieningen en Inkoop en programmateam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreeerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coordinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.

Functie-eisen

 • De kandidaat heeft een afgeronde Beta georiënteerde opleiding
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als proces- en/of informatieanalist.
 • De kandidaat heeft ervaring met het maken van impactanalyses, modelleren van processen en informatiestromen.
 • De kandidaat is ervaren in het opstellen van ontwerp- en verbetervoorstellen.
 • De kandidaat is bedreven in interactieve informatievergaring (bijvoorbeeld in de vorm van workshops/brown paper sessies)

Wensen 

 • Interview met kandidaat op basis van aangeboden document(en) zoals cv en motivatie en verificatie van de eisen en wensen met eventuele bijstelling van de beoordeling.
 • De kandidaat heeft x-jaar ervaring in het werken binnen overheidsinstanties
 • De kandidaat heeft ervaring met functionele aansturing of begeleiden van andere professionals
 • De kandidaat heeft x-jaar ervaring met Lean/Six Sigma
 • De kandidaat is bekend met agile en scrum methodieken.
 • De kandidaat is goed op de hoogte van moderne methodieken voor procesanalyse en procesverbetering.
 • De kandidaat heeft kennis van informatievoorziening als volwaardig organisatie onderdeel tussen business en IT.

Overige informatie

Startdatum: Start 19 juni 2023

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m 19 juni 2024

Locatie: Den Haag

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Stan
  06 5155 3463

  Meer weten?
  Bel Stan

  Op zoek naar een opdracht die bij jou past? Stop! Stan is een echte doorpakker die jou met veel enthousiasme helpt naar een nieuwe opdracht. Neem contact met hem op en ga samen aan de slag!

  06 5155 3463
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Systeembeheerder

  Voor onze opdrachtgever Reclassering Nederland zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder Het oplossen van kwetsbaarheden van onze middleware en applicaties op basis van Windows. Dit doe je door bevindingen die voortkomen uit Tanium die doe je door...

  Tijdelijk 24 uur/week Utrecht Start 24 juli 2023
  Opdracht

  RPA Developer

  Voor het CJIB in Leeuwarden zoeken wij een Robotics Process Automation Developer. In de functie wordt er gewerkt aan het bouwen van virtuele medewerkers, die afdelingen en medewerkers binnen CJIB helpen om routinematige, repetitieve en handmatige...

  Tijdelijk 36 uur/week Leeuwarden/remote Start 12 juni 2023
  Opdracht

  Openshift Platform Engineer

  Voor onze opdrachtgever de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Openshift Platform Engineer De gevraagde inzet is gericht op het (fors) versterken van het bestaande Container Platform Enablement Team, aanvullend op de huidige medewerkers. Als...

  Tijdelijk 36 uur/week Apeldoorn Start 15 juni 2023