Gegevens Analist OVT

Open
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Den Haag Start 3 juli 2023

Voor onze opdrachtgever IND zijn wij op zoek naar een Gegevens analist

Binnen een organisatie moeten begrippen hun afgeleide beschrijving vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. De begrippen en gegevensadministratie zal ondermeer vertellen: over welke begrippen de IND beschikt, wat ze betekenen en aan welke kwaliteitseisen de beschrijving moet voldoen. Veel van deze “begrippenkennis” is bestaande kennis en moet op een uniforme wijze worden samengebracht. Gebleken is dat de begrippen en definities niet altijd op eenduidige wijze beschreven staan, bij interpretatie er verschillen bestaan tussen directies en afdelingen met als gevolg misverstanden en onjuistheden. Het project bestaat uit een inhoudelijk team (het forum) voor afstemming van de semantiek en een expertgroep.


• De expertgroep leden moeten:
• Samenhang tussen de objecten bewaken
• Toetsen aan de huidige productionele implementatie in het GMK en is enig communicatie kanaal naar de overige partijen in de GMK werkgroep
• M.b.v. tact, een groot analytisch vermogen en methodisch denken een eenduidige manier van werken afdwingen en handhaven
• Technische hulp bij verwerken benodigde wijzigingen in het GMK-online
• Kwaliteit bewaking: check van de definities en werkwijze op volledigheid, voorkomen vervuiling, correcte gelaagdheid, voorkomen redundatie
• Verzorgen van advies aan het forum op gevolgd proces & inhoud
• Participeren als inhoudelijk deskundige in coordinerende overleggen binnen de IND i.h.k.v. de vernieuwing
• Participatie in de intake- en redactie commissie van de kleine migratie keten (IND, COA, DT&V, NP) onder regie van DRM De gevraagde medewerker wordt onderdeel van de expertgroep

Achtergrond opdracht

De IND heeft de strategische keuze gemaakt om Informatie Gestuurd te gaan werken. Uit deze keuze blijkt dat Gegevens als een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering worden gezien (data as an asset) en zullen vanwege deze keuze als zodanig moeten worden georganiseerd en beheerd. In een aantal rapporten wordt het belang van een eenduidige taal in de vreemdelingenketen en daarmee een goed gedefinieerd begrippenkader binnen de IND en het belang van het versterken gemeenschappelijke taal binnen de keten benadrukt. Het gebruik van gegevens binnen IND wordt steeds meer systeem-overstijgend. De belangen om over de, in gegevens opgesloten kennis te kunnen beschikken, zijn dan ook IND-breed. Daarom ontstaat ook een business-behoefte om gegevens niet langer per systeem, maar IND- breed te gaan managen. De IND maakt voor het beheer en duiden van de begrippen, management informatie gebruik van de migratieketenbrede tool GMK-online. Hiermee worden begrippen semantisch geduid en een deel van de voor management informatie beschikbare informatie.

Over de organisatie

De IND ambieert om een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en data gestuurd werkt voor het gehele proces van dienst verlenen in de migratieketen. De Directie Informatievoorziening (DIV) verzorgt de ondersteuning van alle bedrijfsprocessen binnen de IND. Deze hoofdtaken zijn verdeeld over vier afdelingen: Strategie & Regie; Productiehuis; Continuïteit en Technisch Beheer; en Datadiensten. Deze afdelingen werken veelal in zelforganiserende en multidisciplinaire teams die kort cyclisch en iteratief software ontwikkelen en beheren volgens de agile methodiek, waarbij de aansturing ook nog projectmatig kan.

De komende jaren gaat het bestaande applicatielandschap op de schop en wordt het bestaande systeemlandschap INDiGO in fasen vervangen. DIV heeft veel interactie met directies binnen en buiten de IND en staat in verbinding met diverse ketenpartners zoals KvK, RvIG en DUO. Door deze grote hoeveelheid aan koppelvlakken lopen behoeftes van onze klanten en ketenpartners erg uiteen: DIV levert deskundigheid, advies, en modelleert en implementeert wijzigingen in overleg. Het onderhouden van het huidige systeem INDiGO is op dit moment een integraal onderdeel van het IV werk. De vernieuwing hiervan neemt een steeds groter deel van het werk in beslag.

Daarnaast ondersteunt DIV het platform voor online samenwerking (met name Sharepoint), de systemen ter behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse, systemen van derden) en die van de publieke omgeving (IND.nl - mijnIND). De cultuur van de IND kenmerkt zich door de grote betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel vanwege het maatschappelijke belang van de organisatie. IND’ers zijn erg behulpzaam en werken resultaatgericht.

Functie-eisen

 • Kandidaat beheerst één van de volgende methodieken: SKOS, RDF en/of OWL
 • Kandidaat heeft werkervaring als informatie analist met als primaire affiniteit gegevensmodellering en semantiek (Minimaal 3 jaar)


Wensen

 • Kennis van datamodelleringstechnieken
 • Kennis van (begrippen in) de vreemdelingenketen
 • Goede communicatieve skills
 • Goede beheersing Nederlandse taal

Competenties:

 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Accuratesse
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Organisatiesensitiviteit

Overige informatie

Startdatum: Start 3 juli 2023

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m 30 juni 2024 met optie op verlenging

Locatie: Den Haag

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Kimberley
  06 8209 2820

  Meer weten?
  Bel Kimberley

  Jouw succes begint bij Kimberley. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 8209 2820
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Technisch Manager

  Voor onze opdrachtgever Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Technisch Manager • Fungeren als vast aanspreekpunt techniek voor het projectteam. Jij vertegenwoordigt en bent het technisch geweten • Sturing geven aan het technisch team; •...

  Tijdelijk 36 uur/week CIV Delft Start 1 juli 2023
  Opdracht

  Business & Data Analist

  Voor onze opdrachtgever zijn we op zoek naar een ervaren Business Analist / Data Analist voor 24 uur per week. Het bij het DCC-IenW nu in gebruik zijnde crisisinformatiesysteem ICAweb is aan het eind van z’n levenscyclus en is relatief kostbaar door...

  Tijdelijk 24 uur/week Den Haag Start 5 juni 2023
  Opdracht

  Projectmanagement officer

  Voor onze opdrachtgever DUO Groningen zijn wij op zoek naar een Projectmanagement officer. Ter ondersteuning van de projectmanager Migratie Enterprise Cloud zijn wij op zoek naar een ervaren PMO. Door de omgeving waarin het project zich afspeelt is...

  Tijdelijk 32 uur/week Groningen Start 15 juni 2023