Lead Architect

Kandidaten voorgesteld
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Gouda Start 10 juli 2023

Voor onze opdrachtgever DI zijn wij op zoek naar een Lead Architect

De functie van Projectarchitect bij DJI Als projectarchitect maak je deel uit van de DJI architectuur community, bestaande uit Enterprise-, Domein- en Project architecten. Je bent het geweten en de vraagbaak op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging. Je stelt met het oog op een betrouwbare en toekomst vaste dienstverlening de PSA op en andere architectuurproducten, onderhoudt deze, ziet toe op een correcte in vulling in de solutionarchitectuur en de implementatie ervan. Dit binnen de kaders van de Enterprise-architectuur van JenV en DJI en de architectuurkaders van het DJI Zorgdomein. Als projectarchitect adviseer je tevens over de specifieke inrichting van beveiliging van applicaties, systemen en de technische infrastructuur. Je ziet er op toe dat de integratie tussen applicaties en systemen conform de geldende principes wordt toegepast waarbij toekomstvastheid, wendbaarheid, geldende standaarden in het zorgdomein en beveiliging hoofdzaken zijn. Jij zorgt ervoor dat betrouwbaarheid en beveiliging de juiste aandacht krijgen in alle fasen van de life-cycle van een ICT-systeem. Je helpt bij het vaststellen van de betrouwbaarheidseisen aan het systeem en toetst dit beveiligingsniveau aan de baseline. Verder adviseer je over de te nemen maatregelen uit de baseline. Waar nodig help je aan de hand van risicoanalyses specifieke bedreigingen tegen en kwetsbaarheden van het systeem bepalen. Daarbij adviseer je over extra te nemen maatregelen. Je toetst of de maatregelen goed zijn doorgevoerd in het ontwerp en je geeft advies op het gebied van testen van de beveiligingsmaatregelen en beheerprocedures. Je geeft aan hoe de werking van onze beveiligingssystemen kan worden aangetoond en je beoordeelt de rapportages van onze leveranciers hierover. Ten slotte zorg jij ervoor dat, na implementatie, er een consistent beeld van de definitief gerealiseerde oplossing wordt opgeleverd in de vorm van een Project Eind Architectuur (PEA). Op te leveren producten
• Projectarchitecturen (PSA, PEA en alle daaraan verwante sub-producten);
• Impactanalyses en adviezen;
• Planningen;

De functie van Projectarchitect I.r.t. Forensische Zorg
De projectarchitect maakt deel uit van de afdeling IMA (Informatiemanagement & Architectuur) van de DI. De dagelijkse aansturing vindt plaats door de domein architect. De projectarchitect heeft een functionele lijn naar de verantwoordelijke Enterprise-architect van CIO Office (CIOO) binnen DI. Daarnaast wordt er intensief contact voorzien met de kwartiermaker Facturatie en FZ keten en de domein analist(en) zorg. Verder zal er contact zijn met de betrokken informatiemanagers.

Achtergrond opdracht
Forensische Zorg bij DJI Binnen DJI is de Divisie Forensische Zorg en Justitiele Jeugd Inrichtingen verantwoordelijk voor de aansturing van de Forensische (jeugd) Zorg (primair proces). Daarnaast is de divisie door middel van haar Specialistisch Inkoop Centrum (SIC) de uitvoerder van de inkoop, bekostigingen en (financiele) verantwoording van de forensische zorg en de somatische zorg geleverd in en voor de DJI-inrichtingen (secundair proces). De processen binnen het SIC zijn onderdeel van de facturatieketen en de FZ-keten. Forzo heeft een reorganisatie doorgemaakt. Er is een duidelijke scheiding gemaakt tussen back- en frontoffice werkzaamheden daarna zijn er afdelingen voor de inkoop forensische zorg, somatische zorg, financien en een expertise centrum georganiseerd. Het expertise centrum van Forzo heeft o.a. als opdracht managementinformatie te genereren (tertiare proces) over het werk in de inrichting en het werk binnen het SIC.

Uit de nieuwe organisatie van de Divisie is een aantal IV-wensen gekomen zoals:
• het ondersteunen van het klantrelatiemanagement voor het frontoffice;
• een toekomstvast en wendbaar programma van eisen voor de verwezenlijking van de inkoopvisie en ter vervanging van het huidige inkoopsysteem op midden lange termijn;
• een heroverweging van Fizza irt voorbereidingsvoorstel, eindverantwoording inbouwen in ZPM, Horizontaal Toezicht en Materiele Controle;
• Het genereren van management informatie over de Justitiabele en zijn behandeling.
• het vernieuwingsproject IFZO, vernieuwen IV voor de FZ-keten. De DI, regieorganisatie op de informatievoorziening van DJI, heeft eveneens een aantal door ontwikkelingseisen opgesteld voor de genoemde informatieketens.

Dit zijn:
• De forensische zorgketen stroomlijnen. o Enerzijds het optimaliseren van de informatie-uitwisseling voor de FZ-keten voor wat betref het bestaande ketendoel en zo nodig het uitwerken van nieuwe ketendoelen als deze in de vernieuwing van het IFZO project kunnen worden onderkend. Anderzijds het optimaliseren van de grondvlakinformatisering die nu in het ketenstysteem zijn verwerkt ter optimalisatie van het werkproces en de autonomie van stakeholders bij de ondersteuning van hun primaire en secundaire bedrijfsprocessen.
• Het definieren van mogelijke koppelingen tussen IFZO en de stakeholders.
• Het consolideren en stabiliseren van de facturatie, bekostiging en verantwoordingsketen. Het herbezien van de complexiteit van het applicatielandschap irt tot de wijzigings- en vernieuwingsvragen, het verduidelijken van de informatiestromen, het vereenvoudigen van de beheertaken. De werkzaamheden zullen - in de rol als project architect- in verschillende werkvormen worden ingevuld binnen het Forensische zorg domein:
• Deelname in projectteams (Prince 2 methodiek)

Over de organisatie
De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen: 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top; 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV- ondersteuning, initiateert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers; 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definieert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement; 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe

Functie-eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectarchitect in overheidsorganisaties of zorginstellingen.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met het opstellen van PSA’s (Project Start Architectuur) in de rol als business architect en/of informatiemanager en/of strategisch adviseur.;
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met TOGAF en Archimate 3.0.

Wensen
Overige functiewensen:

 • Overziet samenhang tussen B-, I-, A- en TI-architectuur

Aanvullende kennis:

 •  Aantoonbare hands-on ervaring met het opstellen van PSA’s en architectuuradviezen en ervaring
 • Aantoonbare hands-on ervaring met complexe integratiearchitecturen
 • Kennis van en ervaring in de justitie- en (forensische) zorgdomeinen is een pré.
 • Kennis van en ervaring Sparx EA.
 • Kennis van ICT-toepassingen (IFZO, FCS (Facturatie controle systeem) en FiZZA) in het (primaire) forensische zorgproces (binnen instellingen) is een pré.
 • Je hebt kennis van identiteit en toegangsbeheer concepten en architecturen. Kennis van Rijks-identiteit beheer initiatieven is een pré;
 • Je hebt ervaring met werken onder securityarchitectuur en bent in staat om pragmatisch Security-oplossingen te ontwerpen;
 • Kennis van bij de overheid toegepaste beveiligingsvoorschriften (VIR, VIR-BI en BIR), ISO beveiligingsstandaarden (bijvoorbeeld ISO27001) is een pré;

Competenties:

 • Team-player zijn die ook zelfstandig kan werken
 • Flexibel, pragmatisch en pro-actief zijn
 • Sterk analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden
 • Helder schrijven en presenteren, vaardig in gesprekken
 • Assertief, waarbij een half-woord voldoende is om zaken zelf verder op te pakken en uit te werken
 • Rechtop durven staan, overtuigen en motiveren
 • Organisatie aanvoelen, bewust zijn van de omgeving, denken vanuit de ontvanger van je boodschap

Overige informatie

Startdatum: Start 10 juli 2023

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m 30 december 2023 met optie op verlenging

Locatie: Gouda

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Gerben
  06 5793 0865

  Meer weten?
  Bel Gerben

  Op zoek naar een opdracht die bij jou past? Stop! Gerben is een echte doorpakker die jou met veel enthousiasme helpt naar een nieuwe opdracht. Neem contact met hem op en ga samen aan de slag!

  06 5793 0865
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Systeembeheerder

  Voor onze opdrachtgever Reclassering Nederland zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder Het oplossen van kwetsbaarheden van onze middleware en applicaties op basis van Windows. Dit doe je door bevindingen die voortkomen uit Tanium die doe je door...

  Tijdelijk 24 uur/week Utrecht Start 24 juli 2023
  Opdracht

  RPA Developer

  Voor het CJIB in Leeuwarden zoeken wij een Robotics Process Automation Developer. In de functie wordt er gewerkt aan het bouwen van virtuele medewerkers, die afdelingen en medewerkers binnen CJIB helpen om routinematige, repetitieve en handmatige...

  Tijdelijk 36 uur/week Leeuwarden/remote Start 12 juni 2023
  Opdracht

  Openshift Platform Engineer

  Voor onze opdrachtgever de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Openshift Platform Engineer De gevraagde inzet is gericht op het (fors) versterken van het bestaande Container Platform Enablement Team, aanvullend op de huidige medewerkers. Als...

  Tijdelijk 36 uur/week Apeldoorn Start 15 juni 2023