Senior consultant EPD vernieuwing

Ingevuld
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Gouda Start 1 juni 2023

Voor onze opdrachtgever DJI zijn wij op zoek naar een Senior consultant EPD vernieuwing

De senior consultant EPD vernieuwing zal werkzaam zijn binnen het domein Zorg van DJI. De werkzaamheden worden vanuit het Programmateam EPD vernieuwing uitgevoerd in nauwe samenwerking met inhoudelijk experts van DJI, zoals beleidsadviseurs voor Gezondheidszorg. Hierbij worden de DJI zorgprofessionals (artsen, psychologen en psychiaters, tandartsen en apothekers) zelf nadrukkelijk betrokken door middel van een Kernteam EPD vernieuwing. Verwacht wordt dat de consultant in staat is om enerzijds DJI te adviseren over de vervolg stappen richting de verwerving van een nieuw EPD, de implementatie en het verandertraject. DJI is voornemens een aanbesteding uit te voeren, waarbij de inbreng vanuit de diverse DJI- zorgdomeinen wordt geborgd. Als consultant werk je samen met collega’s van het Programmateam EPD vernieuwing en inhoudelijke experts van DJI. Taken
• Het adviseren over veranderaanpak voor DJI m.b.t. de EPD vernieuwing.
• Het adviseren over een veranderstrategie en - aanpak.
• Het adviseren over een met de divisies afgestemd implementatie strategie.
• Het leveren van input en advies t.a.v. het programma van eisen- en wensen voor het nieuwe EPD landschap DJI.
• Het presenteren van de eindresultaten voor directie, management en (zorg)professionals.

Achtergrond opdracht

Het huidige IT-landschap DJI bestaat uit een drietal EPD-systemen (applicaties per zorgprofessie, huisartsen-, mond- en psychologische/psychiatrische zorg en van elk een andere leverancier). DJI bereidt zich voor op de vernieuwing van de applicaties die de werkprocessen rondom het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ondersteunen. Dit integrale dossier bevat tevens een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) van waaruit digitaal receptenverkeer met apotheken wordt gerealiseerd welke tevens vervangen dient te worden. Belangrijkste kenmerken zijn: veilige en optimale patiëntenzorg, informatie is altijd elektronisch en actueel beschikbaar, gegevens hoeven maar één keer te worden ingevoerd en zijn uniform, zorgvuldige en veilige overdracht van gegevens binnen en buiten DJI, eenvoudig vergelijken en uitwisselen gegevens, sturingsinformatie en ketenkoppelingen op basis van standaarden. In 2022 is een Strategieadvies EPD vernieuwing gepresenteerd. De resultaten van dit Strategisch advies over de EPD vervangingsgaanpak DJI zijn input voor de opzet- en inrichting van het EPD-programma DJI, inclusief Governance. Het programma EPD vernieuwing DJI is een meerjarig, groot, complex en ingrijpend (ICT) programma met navenant grote (afbreuk-) risico’s. Dit DJI programma leidt tot werving, realisatie en implementatie van een integraal zorginformatiesysteem inclusief de bijbehorende bedrijfsprocessen, kaders en sturing. Na een gedegen voorbereidingsfase start per januari 2023 de verwervingsfase.

Over de organisatie

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen: 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top; 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV- ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers; 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement; 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Functie-eisen

 • Diploma WO
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring als senior consultant op het gebied van EPD vernieuwing van verwerving t/m implementatie.; ; ; ; ; (Minimaal 6 jaar)
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met ICT-vraagstukken in de zorg en specifiek met EPD-systemen;
  Op basis van gerelateerde werkervaring, expertise en vakkennis in staat te adviseren over aanpak en vervolgstappen.;
  Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring op het gebied van verandermanagement.; ; (Minimaal 5 jaar)

Wensen
Aanvullende kennis:

 • Bekend met relevante (privacy)wetgeving waaronder Wbp, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en wetgeving in de
 • zorg, zoals de WGBO en Informatiebeveiliging in de zorg.
 • Bekend met relevante ontwikkelingen zoals MP9.0, Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten.
 • Een inhoudelijke achtergrond met en ruime werkervaring op het gebied van Informatievoorziening in de Zorg.

Competenties:

 • Scherp analyserend en kritisch vermogen
 • Advies- en coachende vaardigheden
 • (Vaktechnische) overtuigingskracht en uitgebreide kennis op het gebied van zorgprocessen en EPD-systemen.
 • Organisatie sensitiviteit (gevoel voor verhoudingen)

Overige informatie

Startdatum: Start 1 juni 2023

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m 30 november 2023 met optie op verlenging

Locatie: Gouda

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Gerben
  06 5793 0865

  Meer weten?
  Bel Gerben

  Op zoek naar een opdracht die bij jou past? Stop! Gerben is een echte doorpakker die jou met veel enthousiasme helpt naar een nieuwe opdracht. Neem contact met hem op en ga samen aan de slag!

  06 5793 0865
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Systeembeheerder

  Voor onze opdrachtgever Reclassering Nederland zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder Het oplossen van kwetsbaarheden van onze middleware en applicaties op basis van Windows. Dit doe je door bevindingen die voortkomen uit Tanium die doe je door...

  Tijdelijk 24 uur/week Utrecht Start 24 juli 2023
  Opdracht

  RPA Developer

  Voor het CJIB in Leeuwarden zoeken wij een Robotics Process Automation Developer. In de functie wordt er gewerkt aan het bouwen van virtuele medewerkers, die afdelingen en medewerkers binnen CJIB helpen om routinematige, repetitieve en handmatige...

  Tijdelijk 36 uur/week Leeuwarden/remote Start 12 juni 2023
  Opdracht

  Openshift Platform Engineer

  Voor onze opdrachtgever de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Openshift Platform Engineer De gevraagde inzet is gericht op het (fors) versterken van het bestaande Container Platform Enablement Team, aanvullend op de huidige medewerkers. Als...

  Tijdelijk 36 uur/week Apeldoorn Start 15 juni 2023