Informatieanalist

Ingevuld
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Den Haag Start 5 juni 2023

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij opzoek naar een Informatieanalist

Het project Verwijzingsportaal Bankgegevens 2 (VB2) is omvangrijk en complex van aard en kent tevens een hoog politiek afbreukrisico. Gewerkt wordt onder meer met een veelheid aan belanghebbenden en organisatieculturen. Om succesvol te zijn, moet het project nauw samenwerken met publieke en private partijen in de financiële sector en de veiligheidsketen.

In het kader van de Rijk brede aanpak van fraude wordt Financial Intelligence (financieel rechercheren) gebruikt om criminele geldstromen en vermogen in beeld te brengen om criminele feiten te achterhalen en criminele winsten af te pakken, ten behoeve van de ontmanteling van criminele organisaties. De Europese commissie heeft een richtlijn gelanceerd om dit financieel rechercheren effectiever te maken door middel van een Verwijzingsportaal Bankgegevens (hierna VB). Sinds 2020 is het VB operationeel. Met het VB kunnen identificerende gegevens van bankcliënten geautomatiseerd gevorderd worden door de Politie, FIOD, FIU, Bijzondere Opsporingsbevoegdheden-kamer van het OM en Belastingdienst als zij daar wettelijk toe bevoegd zijn. Nederland staat al jaren in de top 8 van meest aantrekkelijke landen om geld dat verkregen is uit criminele activiteiten wit te wassen. De minister van Justitie en Veiligheid heeft daarom in het ‘Plan van aanpak witwassen’ aan de Tweede Kamer toegezegd dat saldo- en transactiegegevens op korte termijn via een doorontwikkeld VB (hierna VB2) geautomatiseerd geleverd kunnen worden. Het doel van VB2 is om deze criminele geldstromen sneller en beter in beeld te brengen door nog beter verdachte transacties op te sporen waardoor er sneller beslag kan worden gelegd op vermogen dat op criminele wijze is verkregen.

Belangrijke uitdaging van het project VB2 is om bij alle betrokken organisaties draagvlak te creëren voor gezamenlijke opgaven en langs die weg tot prestatieafspraken te komen op het gebied van ICT-ontwikkeling en implementatieplanningen. De doorontwikkeling van het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB2) is opgesplitst in drie projecten. Plateau 1 dat inmiddels 3 jaar in ontwikkeling is en Plateau 2 dat is opgesplitst in 2 projecten. Het eerste deel van Plateau 2 betreft de onderzoek- en initiatiefase wat onderdeel is van het werkveld van deze uitvraag. Het tweede deel betreft de realisatie en implementatiefase. Dit tweede deel zal medio 2024 worden opgestart indien de stuurgroep het besluit neemt om de realisatie en implementatie fase uit te voeren.

Het project VB heeft behoefte aan een Informatieanalist die deze rol combineert met de rol van vertegenwoordiger van Nederland op EU-niveau op het gebied van uitwisseling van bankrekeninggegevens tussen lidstaten en standaardisatie van transactiegegevens (Anti Money Laundering Directive 6). De kandidaat draagt bij aan drie doelen op gebied van informatieanalyse waarbij middels eigen onderzoek onafhankelijk advies over de meest pragmatische methode van informatie-uitwisseling moet worden uitgebracht die recht doet aan alle technische, juridische en privacy en financiële kaders van de stakeholders in zowel Plateau 1 als Plateau 2 van de doorontwikkeling van het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Hierbij wordt ook op Europees niveau geparticipeerd in de plannen voor de Europese interconnectie van het inmiddels operationele VB voor de uitwisseling van identificerende gegevens.

1e doel: Plateau 1 is een project dat primair tot doel heeft het vorderen en opvragen van saldo- en transactiegegevens bij de vier grootbanken mogelijk te maken. Deze bevindt zich aan de vooravond van de implementatie fase. Het project zit thans in de Proof of Concept (PoC) fase waarbij de kennis van de informatieanalist hard nodig is, om de vertaling van deze PoC naar het datamodel te monitoren en de samenhang van documenten, waarin processen en gegevens beschreven staan, te toetsen op consistentie.

2e doel: Het tweede project, Plateau 2 (onderzoek- en initiatiefase) heeft hetzelfde doel voor de overige financiële dienstverleners met dien verstande dat de technische oplossing substantieel verschilt van de technische oplossing van Plateau 1. Het project is thans in de onderzoeksfase waarbij alle stakeholders middels workshops adviseren over wat qua architectuur de beste oplossingsrichting is binnen de juridische, privacy en technische randvoorwaarden.

3e doel: Middels het speerpunt “preventie en ontmanteling van het criminele bedrijfsmodel” is de aanpak van de georganiseerde misdaad, gericht op het afpakken van crimineel vermogen op de agenda gezet van de Veiligheidsunie Strategie voor 2020-2025 van de Europese Commissie. De EU- commissie heeft voorgesteld om de Nationale systemen op basis van de identificerende gegevens met de Europese landen onderling te koppelen waarvoor thans de 6e anti-witwas richtlijn in voorbereiding is. Binnen dit doel fungeert de informatieanalist als liaison tussen de opdrachtgever van het VB en de ontwikkelingen van deze Veiligheidsstrategie van de Europese commissie middels het bijwonen van bijeenkomsten en te anticiperen op ontwikkelingen waarbij gestreefd wordt om de Europese oplossing qua gebruikte gegevens zo veel mogelijk te laten aansluiten op de gebruikte standaarden van het Nederlandse VB.

De informatie analist zal qua werkverdeling voor respectievelijk project VB2 Plateau 1 en VB2 Plateau 2 is gemiddeld 40%/60% zijn zolang het eerste project nog niet afgerond is. Daarna zullen de activiteiten volledig op het project VB2 Plateau 2 gericht zijn. De tijdsbesteding voor adviseur (technische ) Europese ontwikkelingen is incidenteel en zal gemiddeld niet boven de 5-10% uitkomen. Zie voor verdere informatie bijlage 1 context, functiebeschrijving, taken en verantwoordelijkheden van de functie informatie analist.

Achtergrond opdracht 
Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) is onderdeel van het Bestuursdepartement MJenV. DGO staat voor de doorlopende opgave om de georganiseerde criminaliteit en de ontwrichtende en ondermijnende effecten daarvan op de samenleving terug te dringen. Belangrijke elementen bij de aanpak zijn het verstoren van criminele verdienmodellen (in het bijzonder de drugsproductie en - handel), het oprollen van criminele netwerken, het afpakken van crimineel vermogen, het versterken van een effectieve preventie gericht op het voorkomen van criminele carrières en het verhogen van de sociale en fysieke weerbaarheid en integriteit. De bestrijding draagt bij aan duidelijke normstelling tegen ondermijnende criminaliteit en aan het minder aantrekkelijk maken van het vestigingsklimaat voor criminelen. Programma Directie DGO-regie afpak keten heeft de ambitie om criminele geldstromen, crimineel vermogen en bijbehorende investeringen te verminderen waardoor de invloed van de onderop de bovenwereld afneemt. De afpakketen is ‘een complex geheel van processen en organisaties dat tot doel heeft om financiële opbrengsten en goederen uit criminele activiteiten strafrechtelijk te ontnemen’. Het afpakken van crimineel vermogen is zowel juridisch als praktisch een ingewikkelde opgave en kent zowel een beleidsmatige als een beheersmatige kant. De betrokken partijen in deze keten richten zich op criminele geldstromen en het afpakken van crimineel vermogen. Zo werken het Openbaar Ministerie, Politie en de Bijzondere Opsporingsdiensten samen aan de intensivering van de focus op criminele geldstromen.

Functie-eisen

 • 36 uur – Dit is een gemiddelde. Van u wordt verwacht dat bij pieken of dalen qua werkaanbod uw werkweek in overleg met de projectmanager tot ongeveer 10% van het gemiddelde kan variëren.
 • Minimaal 20-40%% van de tijd op kantoor Turfmarkt 147 Den Haag.
 • De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau op gebied van: • Bedrijfskunde of • Bedrijfsinformatica of • Business Information Technology of Informatica
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare specifieke ervaring met het meewerken in en adviseren over de uitvoering van ICT-ketenprojecten.
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met informatieanalyse op het grensvlak van business en ICT (zoals toegelicht in de opdrachtomschrijving). Deze ervaring dient in de afgelopen 10 jaar te zijn opgedaan.
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van informatieanalyse opdrachten binnen overheidsorganisaties. Deze ervaring dient in de afgelopen 10 jaar te zijn opgedaan.
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (in de laatste 10 jaar) met de toepassing van case management methodieken in relatie tot bevraging en levering met portalen in geval van onvolledige asynchrone gegevensleveringen.
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 2 aantal jaar aantoonbare ervaring met de procesmatige verwerking van financiële gegevens binnen een financiële instelling. Deze ervaring dient in de afgelopen 10 jaar te zijn opgedaan.
 • De aangeboden Kandidaat voegt een persoonlijke motivatie toe waarin hij/zij toelicht waarom hij/zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

Wensen 

 • Interview met kandidaat op basis van aangeboden document(en) zoals cv en motivatie en verificatie van de eisen en wensen met eventuele bijstelling van de beoordeling.
 • In aanvulling op de opleidingseis is de kandidaat gespecialiseerd en afgestudeerd in: • Business procesmanagement of • Business intelligence of • Business IT-alignment
 • Kandidaat heeft kennis en ervaring met het toepassen van de ISO20022 norm
 • De kandidaat heeft ervaring als informatieanalist op het grensvlak van business en ICT
 • De kandidaat heeft ervaring als informatieanalist met het proces van het vorderen van financiële gegevens bij een van de opsporingsdiensten (Politie, FIOD, Bijzondere Opsporingsdiensten, FIU).
 • De kandidaat heeft ervaring als informatieanalist met het proces van het opvragen van financiële gegevens bij de Belastingdienst
 • De kandidaat heeft kennis en ervaring met compliance processen van gegevensuitwisseling (b.v. PSD2) bij financiële instellingen.
 • Als vertegenwoordiging functioneren in internationale bijeenkomsten waarbij het belang van de opdrachtgever moet worden gediend.

Overige informatie

Startdatum: Start 5 juni 2023

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m 31 juli 2024

Locatie: Den Haag

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Melissa
  06 1363 7689

  Meer weten?
  Bel Melissa

  Jouw succes begint bij Melissa. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 1363 7689
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Systeembeheerder

  Voor onze opdrachtgever Reclassering Nederland zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder Het oplossen van kwetsbaarheden van onze middleware en applicaties op basis van Windows. Dit doe je door bevindingen die voortkomen uit Tanium die doe je door...

  Tijdelijk 24 uur/week Utrecht Start 24 juli 2023
  Opdracht

  RPA Developer

  Voor het CJIB in Leeuwarden zoeken wij een Robotics Process Automation Developer. In de functie wordt er gewerkt aan het bouwen van virtuele medewerkers, die afdelingen en medewerkers binnen CJIB helpen om routinematige, repetitieve en handmatige...

  Tijdelijk 36 uur/week Leeuwarden/remote Start 12 juni 2023
  Opdracht

  Openshift Platform Engineer

  Voor onze opdrachtgever de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Openshift Platform Engineer De gevraagde inzet is gericht op het (fors) versterken van het bestaande Container Platform Enablement Team, aanvullend op de huidige medewerkers. Als...

  Tijdelijk 36 uur/week Apeldoorn Start 15 juni 2023