Projectleider ontvlechting

Kandidaten voorgesteld
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Utrecht Start 1 april 2023

Voor onze klant het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij opzoek naar een Projectleider ontvlechting. Reageren voor 24-03-2023.

Het huidige applicatielandschap van het OM is vervlochten qua functionaliteit en techniek met de ZM. Vanuit de strategie voor vernieuwen is ook het ontvlechten van de functionaliteiten en techniek van belang voor continuïteit binnen de strafrechtketen. Het doel van de ontvlechting is waar nodig ontvlechten van het bestaande applicatielandschap en dit door te vertalen naar ontwerpprincipes en specifieke werkpakketten voor het productiehuis in nauwe afstemming met de ketenpartners.

De werkprocessen van het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak worden tot op heden (deels) uitgevoerd in dezelfde IT-systemen. Met behulp van autorisaties worden OM-processen en werkzaamheden afgeschermd van de rechtspraak en vice versa. In de strafrechtketen is het voornemen om binnen enkele jaren ‘digitale soevereiniteit’ te hebben bereikt. Dit houdt in dat partijen in de strafrechtketen volledige verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun wettelijke taken en deze onafhankelijk van elkaar kunnen uitvoeren. Hiervoor is volledig zelfbeschikkingsrecht nodig over het bedrijfsproces en betrokken data waar zij eigenaar van zijn. Dit vraagt van het OM en de rechtspraak dat zij komende jaren hun gezamenlijke IT-voorziening ontvlechten en hun processen laten verlopen via separate IT-voorzieningen.
Wat is de opdracht?
Deze opdracht is erop gericht om alles wat nodig is de ontvlechting tussen OM en rechtspraak voor te bereiden. Dit houdt in het in kaart brengen van de business capabilities waar nu een samenwerking is tussen OM en Rechtspraak, het doen van een voorstel op welk moment in het proces de ontvlechting moet komen te liggen en hoe deze moet worden doorgevoerd. Om de opdracht goed uit te kunnen voeren wordt intensief samengewerkt met de projectleider Ontvlechting van de rechtspraak. Van de projectleider Ontvlechting OM wordt een stevige opstelling en doorzettingsvermogen gevraagd in ketenverband, binnen het OM en in lopende projecten.

Uitgangspunten
De opdracht kent de volgende uitgangspunten:
• Het betreft een maximale ontvlechting tussen OM en ZM (Rechtspraak) waarbij wederzijdse afhankelijkheden worden ontkoppeld en waarbij het tegelijkertijd wel mogelijke blijft om samen te werken.
• De ontvlechting wordt voorbereid en uitgevoerd volgens de bestuurlijke principes van het Opdracht Gevers Beraad en de Keten Doel Architectuur; • Onafhankelijkheid van werkprocessen staat voorop; werkprocessen die vervlochten zijn worden ontkoppeld;
• Ontvlechting van data inclusief eigenaarschap; data wordt gesplitst met toekenning van eigenaarschap;
• Ontvlechting over het gehele systeemlandschap – systemen die aan elkaar verbonden zijn worden ontkoppeld zodat deze wel kunnen blijven samenwerken maar niet direct aan elkaar verbonden zijn.

Wat heb je bereikt aan het eind van je opdracht?
Aan het eind van je opdracht heb je de volgende punten gerealiseerd.

1. Convenant en afspraken met ZM
De ontvlechting moet in nauwe samenwerking met de ZM plaats vinden. Om hiertoe te komen dient een convenant opgesteld te worden tussen het OM en de ZM. Jij trekt dit onderdeel vanuit het OM.

2. Gedeelde capabilities tussen OM en de rechtspraak zijn in kaart gebracht

Bij het in kaart brengen van de gedeelde capabilities moet er niet alleen gedacht worden aan IT-componenten (applicaties/infrastructuur) maar ook aan gedeelde business capabilities, i.c. business collaboration op vlakken waar OM en de Rechtspraak nauw samenwerken.

Het is belangrijk om de overdrachtsmomenten van zeggenschap in het kader van de wettelijke taak uitvoering te duiden alsmede de aanvullende afspraken (met wettelijke basis) die zijn gemaakt zijn t.a.v. de verantwoordelijkheid van de procesuitvoering, om de mate van samenwerking op businessniveau en het vervlechtingsniveau in de IV te kunnen bepalen.

3. Projectplan inclusief roadmap opgeleverd
In de roadmap worden een aantal strategische scenario’s geschetst worden om de ontvlechting te realiseren. Hierin wordt beschreven welke capabilities in welke volgorde en op welke manier ontvlochten worden (parallel, sequentieel of een combinatie daarvan). Deze roadmap is onderdeel van een uitgewerkt projectplan waarin onder andere het plan en de aanpak staat beschreven hoe we met de ZM gaan komen tot de ontvlechting.

4. Ontvlechten van de Componenten
Na het vaststellen van de roadmap is de bekend welke capabilities op welke wijze (strategisch) ontvlochten zullen worden.

Achtergrond opdracht

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt - samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan.

Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal ‘bijzondere’ eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College.

Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een OM Informatiestrategie en meerjarenplan 2020-2027 laten opstellen: het Business + Informatieplan OM (BIPOM).

In het BIPOM is het doel vastgelegd om in 2027 één uniforme werkwijze te hebben, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 verschillende zaaksystemen. Dit betekent dat op alle parketten van het OM dusdanig uniform gewerkt gaat worden, dat iedereen gebruik kan maken van hetzelfde zaaksysteem, zonder lokale uitzonderingen of technische workarounds.

Het project EMMA geeft invulling aan de uitvoering van de strategie die is beschreven in het BIPOM en heeft als doel de 7 zaakssystemen te vervangen en de werkprocessen binnen het OM te uniformeren.

Het project Vernieuwing wetboek modernisering strafvordering analyseert en interpreteert de aanstaande wetswijzigingen en vertaald deze naar de implicaties voor het om in termen van procesaanpassingen en systeemeisen en wensen. Dit deeltraject is daarmee input voor Emma.


Functie-eisen

 • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding om minimaal WO niveau.
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider van soortgelijke projecten met soortgelijke omvang.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een bestuurlijk uitdagende omgeving bij de (rijks)overheid.
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van Agile, Scrum en lean.
 • De kandidaat moet op alle interviewcriteria minimaal een voldoende scoren.
 • Je beheerst de Nederlandse taal. 

Wensen

 • Interview met kandidaat op basis van aangeboden document(en) zoals cv en motivatie en verificatie van de eisen en wensen met eventuele bijstelling van de beoordeling.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de strafrechtketen.
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van modern (modelgebaseerde) wetsanalyse methodieken.

Overige informatie

Startdatum: Start 1 april 2023

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m 31 december 2023 zonder optie op verlenging

Locatie: Utrecht

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Melissa
  06 1363 7689

  Meer weten?
  Bel Melissa

  Jouw succes begint bij Melissa. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 1363 7689
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Quintiq Engineer

  Voor onze opdrachtgever in Utrecht zijn wij op zoek naar een Quintiq Engineer Dit ga je doen als Quintiq Engineer De Quintiq Engineer is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en beheren van (high-level) oplossingsrichtingen...

  Tijdelijk 36 uur/week Utrecht Start 1 april 2023
  Opdracht

  Senior Quintiq Engineer

  Voor onze opdrachtgever in Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Quintiq Engineer. Dit ga je doen als Quintiq Engineer De Quintiq Engineer is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en beheren van (high-level)...

  Tijdelijk 36 uur/week Utrecht 1-4-2023
  Opdracht

  Adviseur Informatiehuishouding

  Voor onze opdrachtgever de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Adviseur Informatiehuishouding Als adviseur digitale informatievoorziening bouw je mee aan een stevig fundament voor de documentaire informatiehuishouding bij de corporate dienst...

  Tijdelijk 36 uur/week Utrecht Start 10 april 2023