Projectleider Bedrijfsapplicaties

Open
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 36 uur/week Utrecht Start 1 april 2023

Je komt te werken bij de Informatievoorziening Openbaar Ministerie (IVOM). Als OM hebben we behoefte aan een toekomstbestendige en duurzame ICT en Informatievoorziening. Dit brengt veel uitdagingen met zich mee, daarom is in 2021 het nieuwe OM-onderdeel IVOM opgericht. Centraal in de opgave van IVOM staan drie strategische pijlers. We richten ons de komende jaren op het verbeteren van de performance en stabiliteit van de huidige systemen, het professionaliseren van de IV-organisatie en het vernieuwen van de werkprocessen en het ICT-landschap. Dit doen we met meer dan 200 professionals, die zorgen dat onze ruim 5.000 OM collega’s probleemloos kunnen werken, elke dag opnieuw.

De afdeling “Bestaande business applicaties services” (BBASs) is verantwoordelijk voor de ‘change’ van de bestaande bedrijfsapplicaties. De verantwoordelijkheden van BBASs omvatten de volledige levenscyclus van ontwikkeling. Daarbij ligt het zwaartepunt op het bedenken en ontwerpen van een geschikte oplossing en het borgen en meten van de kwaliteit (testen) van de producten en diensten die door de projecten worden opgeleverd.

Het Openbaar Ministerie vertrouwt voor de ondersteuning van het primaire proces op meerdere businessapplicaties. De afdeling Bestaande Business Applicatie services (BBASs) is verantwoordelijk voor het doorvoeren van software-aanpassingen in functionaliteit (nieuw en wijzigingen) van deze applicaties, oplossen van problems en ondersteunen bij het oplossen van incidenten. BBASs werkt nauw samen met de andere afdelingen van de Informatievoorziening OM (IVOM), met ketenpartners en met leveranciers om tijdig en met de juiste kwaliteit de functionaliteit te leveren die voor het primaire proces noodzakelijk is. Binnen de afdeling BBASs valt het Productiehuis. Dit is een samenwerkingsverband van Agile ontwikkelteams bestaande uit informatieanalisten, testers, productowners en ontwikkelaars van een externe leverancier.

De opdracht bestaat (tijdelijk) uit een combinatie van twee aandachtsgebieden. De primaire taak is de (gedeelde) operationele aansturing van de Agile ontwikkelteams waarin de problems en overige applicaties zijn ondergebracht binnen het Productiehuis. Daarnaast wordt gevraagd voor deze teams lopende en nieuwe projecten op te pakken in de rol van ICT projectleider.
In de rol van operationeel manager Productiehuis (deelgebied problems en overige applicatie OM) van het Productiehuis werk je intensief samen met de andere operationeel managers en vormen jullie samen met het afdelingshoofd het MT van de afdeling Bestaande Business Applicaties Services (BBASs) onder aansturing van de afdelingsmanager.

Je werkt verder intensief samen met de projectleiders van het OM, de leverancier van de Agile ontwikkelteams (ca. 100 Fte) en de overige operationele managers. Samen met de problemmanager van de sectie beheer ben je voortdurend bezig met het verbeteren en aanscherpen van het problemproces binnen het Productiehuis. Dit is een belangrijk onderdeel van jouw werkzaamheden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een soepele Service Introduction van de gerealiseerde onderdelen naar de lijnorganisatie. Je ondersteunt bij het voorbereiden en organiseren van PI planningen en het continue verbeteren van de werkwijze binnen het Productiehuis. Verantwoordelijk ben je voor de operationele sturing van een deel van de op te leveren softwarecomponenten door het Productiehuis.

Voorspelbaarheid, tijdigheid en kwaliteit van de op te leveren software zijn hierbij belangrijke pijlers. In de rol van projectleider bedrijfsapplicaties ben je verantwoordelijk doelen te vertalen in concrete resultaten en deze te vertalen naar een plan. Het plan uit te laten voeren en de voortgang hiervan te bewaken en hier periodiek over te rapporteren. Waar nodig bij te sturen. Je neemt deel aan diverse overleggen.
Het Productiehuis werkt aan de beweging naar een resultaatverplichting. De operationeel manager Productiehuis (deelgebied problems en overige applicatie OM) speelt hierin een belangrijke rol. Je bent o.a. (mede) verantwoordelijk voor de volgende zaken:
• De coördinatie van dagdagelijkse zaken die voor een geruisloze werkwijze van het productiehuis zorgen;
• De aansturing van het deelgebied problems en overige applicaties OM, waarbij deze teams intensief samenwerken met de beheerorganisatie
• De correcte uitvoering van de werkzaamheden van medewerkers door hen te instrueren, te coachen, te stimuleren en te corrigeren;
• Scheppen van randvoorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden;
• Fungeren als aanspreekpunt van het productiehuis en zorgt voor goede communicatie en informatie-uitwisseling;
• Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het jaarplan van de BBASs afdeling en het vertaalt het jaarplan naar concrete doelstellingen voor het eigen aandachtsgebied;
• Monitoren van de realisatie van de overeengekomen KPI’s; signaleren van afwijkingen en neemt passende maatregelen;
• Ondersteunen bij het voorbereiden van PI planningen en coördineren van de uitvoering;
• Het tijdig informeren en adviseren van het afdelingshoofd tijdig over afwijkingen ten opzichte van de planning en over de realisatie van de overeengekomen doelstellingen.
• Het doorontwikkelen van de werkwijze van Agile/scrum naar een DevOps werkwijze.

Achtergrond
Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal ‘bijzondere’ eenheden, te weten het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.
De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.
Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl.

IVOM is een gewaardeerde IV-organisatie die, in samenwerking met de OM-onderdelen en ketenpartners, zorgt voor een onverstoord primair proces en het OM voorbereidt op en helpt met het implementeren van toekomstige ontwikkelingen. Om dit te realiseren zorgen we continu voor een professionele organisatie en uitdagende omgeving, waar je met plezier kunt werken.


Functie-eisen

 • De kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau middels een afgeronde opleiding in IV/ICT richting en/of opgedaan door relevante werkervaring. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar als projectleider IT projecten gecoördineerd. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als IT-projectleider bij één van de ketenorganisaties binnen het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Dit dient te blijken uit het CV.
 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met het operationeel aansturen van een scrum/agile productiehuis bestaande uit meerdere multidisciplinaire teams. Dit dient te blijken uit het CV.
 • De kandidaat dient op elk interview criterium minimaal een voldoende te score om in aanmerking te komen voor gunning.

Wensen

 • Interview met kandidaat op basis van aangeboden document(en) zoals cv en motivatie en verificatie van de eisen en wensen met eventuele bijstelling van de beoordeling.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met één van de ketenorganisaties in de strafrechtketen, zoals CJIB, JustID, Politie, Raad voor de Rechtspraak, Openbaar Ministerie. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.
 • De kandidaat heeft ervaring met het inrichten en/of aansturen van grotere ontwikkelomgevingen (productiehuizen).
 • De kandidaat is PRINCE2 Practitioner gecertificeerd. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.
 • De kandidaat heeft certificaten behaald op het gebied van Agile werken (SAFE, Scrum e.d.).
 • De kandidaat is per 1/4/2023 fulltime beschikbaar.
 • De kandidaat is bekend met de ITIL processen.

Overige informatie

Startdatum: Start 1 april 2023

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m 1 april 2024 met optie op verlening

Locatie: Utrecht

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct


  * verplichte velden
  Contact Melissa
  06 1363 7689

  Meer weten?
  Bel Melissa

  Jouw succes begint bij Melissa. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 1363 7689
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Quintiq Engineer

  Voor onze opdrachtgever in Utrecht zijn wij op zoek naar een Quintiq Engineer Dit ga je doen als Quintiq Engineer De Quintiq Engineer is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en beheren van (high-level) oplossingsrichtingen...

  Tijdelijk 36 uur/week Utrecht Start 1 april 2023
  Opdracht

  Senior Quintiq Engineer

  Voor onze opdrachtgever in Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Quintiq Engineer. Dit ga je doen als Quintiq Engineer De Quintiq Engineer is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en beheren van (high-level)...

  Tijdelijk 36 uur/week Utrecht 1-4-2023
  Opdracht

  Adviseur Informatiehuishouding

  Voor onze opdrachtgever de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Adviseur Informatiehuishouding Als adviseur digitale informatievoorziening bouw je mee aan een stevig fundament voor de documentaire informatiehuishouding bij de corporate dienst...

  Tijdelijk 36 uur/week Utrecht Start 10 april 2023