Inloggen
menu

Business Analist

Gesprekken gepland
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Reageer direct

Functieomschrijving

Tijdelijk 32 uur/week Den Haag / Thuis / Utrecht Start 1 december 2020

Voor onze opdrachtgever het Ministerie van Justitie & Veiligheid zijn we op zoek naar een Business Analist.

Je bent een ervaren business analist, die beschikt over krachtige adviesvaardigheden en focus op resultaten. Je bent analytisch sterk, omgevingsbewust en organisatiesensitief. Je legt gemakkelijk verbindingen tussen mensen en onderwerpen en schakelt tussen de verschillende niveaus. Je werkt op tactisch niveau en soms ook op technisch/operationeel niveau en kan ook op strategisch niveau de business analyse toelichten/presenteren. Je kan optreden als meewerkend voorman en hebt uitstekende schriftelijke (advies) en mondelinge vaardigheden.

Je kunt goed samenwerken. Daarbij houd je rekening met de strategie van de desbetreffende beleidsdirectie c.q. organisaties en de daarbij behorende keuzes. Je kan omgaan met uiteenlopende visies en belangen en daar speel je op in met heldere, aansprekende argumenten die je op het juiste moment naar voren brengt. 

Je hebt kennis van architectuurprincipes en referentiearchitecturen (bijvoorbeeld NORA, Archimate, Togaf, referentiearchitecturen Strafrechtsketen en Jeugdketen). Je maakt onderdeel uit van de afdeling Ketenregie, waarbij je goed samenwerkt en als sparringspartner fungeert met projectondersteuners, architecten en informatiemanagers. Je bent bekend met de Jeugdwet, ketenwerkprocessen van de jeugdketen en bij voorkeur eén of meerdere partijen in de jeugdketen. Tenslotte heb je ervaring in het zelfstandig aansturen van complexe IV vraagstukken/processen/projecten en het aansturen en coachen van teams (zonder hiërarchische positie). Je houdt je bezig met:

 • Analyseren, vertalen en identificeren van de behoeften van de verschillende ketenpartners. Business analyse, stakeholdersanalyse, impactanalyse: het zijn voor jou vertrouwde begrippen
 • Valideren van de business requirements, modelleren van data en business (keten)processen en ontwikkelen van oplossingen voor de inrichting van de informatievoorziening in de jeugdbeschermingsketen
 • (Mee) schrijven aan business cases of andere notities die zorgen dat de ketenpartners de goede besluiten kunnen nemen. De voorstellen voor oplossingen weet je zo te formuleren dat deze op bestuurlijk niveau basis bieden voor besluitvorming en op operationeel niveau het uitgangspunt voor het functioneel ontwerp vormen
 • Buiten scope: de business analist is niet verantwoordelijk voor het inhoudelijk resultaat, dat zijn de partijen in de keten zelf. Wel ben je verantwoordelijk voor het zorgen voor een afdoende resultaat, zo concreet mogelijk geformuleerd, en tijdig escaleren indien nodig
 • Signaleren van risico’s, knelpunten en afwijkingen en komen tot een advies aan de bestuurders om deze weg te nemen. Onderhandelingsvaardigheden zijn van cruciaal belang evenals het weten te doorbreken van processen die stageneren
 • Maken van statische analyses met behulp van ondersteuningsprogramma’s als Excel, Acces, Business Objects en SQL
 •  Gevraagd en ongevraagd adviseren aan de beleidsdirecties en de ketenpartners ten aanzien van een duurzame inrichting van de (keten)informatievoorziening. Je bent daarbij in staat om de taal van beleidsmedewerkers en uitvoeringsorganisaties te spreken en met hen de inrichting van processen, de rol van informatie daarbinnen en de potentiele oplossingsrichtingen te bespreken

Deelopdracht 1: Afstemmingsregister

Samen met onze collega’s van beleid Jeugd en diverse ketenpartners wordt gewerkt aan het ontwikkelen en realiseren van een afstammingsregister voor draagmoederschapsgegevens. Daarbij is het wenselijk dat in de toekomst ook afstammingsgegevens waarvoor nog geen registratie bestaat eenvoudig kan worden ontsloten in dit register. Ook zal de vormgeving van een centrale toegang tot afstammingsgegevens worden uitgewerkt: één herkenbaar centraal punt waar kinderen en andere betrokkenen die op zoek zijn naar afstammingsinformatie terecht kunnen voor toegang tot beschikbare gegevens, ongeacht de wijze waarop de afstamming tot stand is gekomen. Opdracht voor business analist: opleveren van een business analyse, op basis van de opgestelde informatieanalyse, adviseren over oplossingsrichtingen en meeschrijven aan de business case en de voorgenomen ketenprocesafspraken.

Planning: per direct, doorlopend in 2021 en 2022 Capaciteitsraming: circa 4 uur

Deelopdracht 2: Vereenvoudiging Jeugdbescherming Toelichting

In 2020 wordt met de partijen in de jeugdbescherming gewerkt aan nieuwe richting en inrichting van de jeugdbeschermingsketen. Eind 2020 zal een scenarioschets en beoordelingskader worden opgeleverd. Op basis van het ontwerp, zal de impact ten aanzien van processen, bronnen en IV uitwerkt worden. Naast het nieuwe scenario loopt een aantal projecten/ activiteiten door. Deze zijn vervat in het ketenjaarplan IV Jeugdbescherming. Opdracht: vertalen van het scenario naar (keten)processen en bronnen en bepalen van de impact (de veranderopgave) en een bijdrage leveren aan de activiteiten aan het ketenjaarplan IV Jeugdbescherming.

Capaciteit: 24 uur per week
Planning: 2021 – 2022 (en mogelijk 2023)

Deelproject 3: IV in de Zorg- en Veiligheidshuizen Toelichting

De 33 Zorg- en Veiligheidshuizen zijn voornemend de huidige informatievoorziening te vernieuwen. De uitgangspunten en functionele wensen zijn geïnventariseerd. Een volgende stap is het nader uitwerken van het programma van eisen, het komen tot standaard koppelvlakken, omgevingsanalyse De regie ligt bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Vanuit Ketenregie participeren we in dit traject om de proces- en architectuurstandaarden van de justitiepartners, zijnde politie en OM en jeugdpartners, te borgen. Opdracht: deelnemen aan de werkgroep nieuwe IV in de Zorg- en Veiligheidshuizen. Adviseren over de beoogde inrichting vanuit oogpunt processen en architectuur.

Capaciteit: 4 uur per week
Planning: 2021

De coördinerend informatiemanager treedt op als gedelegeerd opdrachtgever, namens de afdeling Ketenregie. Betrokken partijen zijn: de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland als vertegenwoordiger van de Gecertificeerde Instellingen, de Rechtspraak, het NIDOS, Politie, Veilig Thuis, VNG/ gemeenten en Justid.

Achtergrond opdracht

De afdeling Ketenregie zoekt, mede namens de partijen in de Jeugdketen, een enthousiaste en ambitieuze business analist om het team regie op Keteninformatisering te versterken. We zoeken een business analist die primair aan de slag gaat in de jeugdketen en zich zal bezighouden met het ondersteunen en adviseren over het inrichten van bedrijfsprocessen en informatievoorziening. We zoeken een business analist, omdat deze kennis en expertise momenteel niet beschikbaar is, waar deze gezien een aantal projecten die zijn gedefinieerd wel noodzakelijk is.

Functie-eisen

 • Je hebt kennis van architectuurprincipes en referentiearchitecturen (bijvoorbeeld NORA, Archimate, Togaf, referentiearchitecturen Strafrechtsketen en Jeugdketen)
 • Je maakt onderdeel uit van de afdeling Ketenregie, waarbij je goed samenwerkt en als sparringspartner fungeert met projectondersteuners, architecten, informatiemanagers
 • Je bent bekend met de Jeugdwet, ketenwerkprocessen van de jeugdketen en bij voorkeur eén of meerdere partijen in de jeugdketen
 • Tenslotte heb je ervaring in het zelfstandig aansturen van complexe IV-vraagstukken/processen
 • De kandidaat is beschikbaar voor 32 uur per week voor de duur van het project tot eind 2022
 • De kandidaat beschikt over een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur gericht op Bestuurlijke Informatievoorziening, Informatisering, Bedrijfsinformatica, Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente werkervaring als business analist in de afgelopen 10 jaar binnen de (rijks)overheid
 • Kandidaat heeft tenminste 2 opdrachten in de afgelopen vijf jaar zelfstandig afgerond, bij één of meerdere partijen in de jeugdketen als business analist

Overige informatie

Startdatum: Start 1 december 2020

Inzet: 32 uur/week

Duur: t/m april 2023 met optie tot verlengen

Locatie: Den Haag / Thuis / Utrecht

Reageer direct!

Net zo enthousiast als wij? Reageer dan direct op deze vacature. Je kan je cv toevoegen, of er voor kiezen om je LinkedIn profiel te gebruiken. Wel zo makkelijk!

Reageer direct

  * verplichte velden
  Contact Anne
  06 1363 7689

  Meer weten?
  Bel Anne

  Jouw succes begint bij Anne. Echt. Zij is de vrouw van de vonken. Herkent vuur in echte profs. Zoals jij. Neem dus snel contact met haar op.

  06 1363 7689
  REAGEER DIRECT
  Opdracht

  Senior Java Developer

  Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een ervaren Java Engineer. Je komt terecht in een state of the art applicatielandschap in een internationale omgeving. Je gaat je bezig houden met het onderhouden van het bestaande...

  Tijdelijk 40 uur/week Leeuwarden Zo spoedig mogelijk
  Opdracht

  Technisch Applicatie Beheerder SOA-Suite

  Voor onze opdrachtgever Justid in Almelo zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatie Beheerder SOA-Suite. Werkzaamheden zijn het installeren en inrichten van een Oracle SOA-Suite omgeving (stack: linux-weblogic-SOA-Suite (BPEL)) in een OTAP...

  Tijdelijk 36 uur/week Almelo Start 23 november 2020
  Opdracht

  Solution Architect

  Voor onze opdrachtgever ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) zijn wij op zoek naar een Solution Architect. Voor de realisatie van het IV Koerstraject 2021 zoekt de Inspectie Leefomgeving en Transport een ervaren, resultaatgerichte Solution...

  Tijdelijk 36 uur/week 's-Gravenhage Start 1 januari 2021