Inloggen

Projectleider Risicokaart

Tijdelijk - 24 uur/week - Utrecht - december 2019

Kandidaten voorgesteld
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Functieomschrijving

Voor onze eindklant BIJ12 in Utrecht zoeken we per direct een ervaren en zelfstandige projectleider die voor gemiddeld 24 uur per week invulling geeft aan de volgende aandachtsgebieden:

 • Beheer huidige Risicokaart;
 • Invulling geven aan voorzittersrol gebruikersgroep/adviesgroep Risicokaart;
 • Afstemmen met ministerie Infrastructuur en Waterstaat voor zachte overgang van Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) naar het Register externe veiligheid (REV).
 • Ontwikkeling portaal Risicokaart;
 • Inrichten en sturen van het ontwikkelproces van het nieuw te ontwikkelen portaal Risicokaart.

De opdracht bestaat uit 2 deelopdrachten:

Deelproject 1: beheer huidige Risicokaart

De Risicokaart is een wettelijke verplichting op basis van de Wet veiligheidsregio’s en Wet milieubeheer. De Risicokaart geeft zowel de burgers inzicht in risicosituaties in hun buurt, als professionals informatie om hun (wettelijke) taken uit te voeren. GBO-provincies beheert de landelijke componenten van de risicokaart: het invoersysteem, de viewer en de website. Samen met twaalf provinciale adviseurs en functioneel beheerders zorgt de GBO-provincies voor het dagelijkse beheer en de doorontwikkeling. GBO-provincies is tevens aanspreekpunt voor landelijke afnemers van gegevens en gebruikers van de landelijke risicokaart. De eerste opdracht betreft het beheer van de huidige Risicokaart i.s.m. BIJ12 (unit GBO-provincies). Hier geef je invulling aan het gedelegeerd opdrachtgeverschap richting BIJ12 voor het technisch- applicatie- en functioneel beheer. In praktijk betreft dit de o.a. invulling voorzittersrol voor de gebruikersgroep/adviesgroep Risicokaart (bestaande uit provinciale beheerders/adviseurs), afstemming met provinciale adviseurs en beheerders over doorontwikkeling, afstemming met GBO Provincies over de uitvoering van het jaarplan 2020.

Deelproject 2: ontwikkeling portaal Risicokaart

In 2018/2019 is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van portaal Risicokaart als de vervanger van de huidige Risicokaart. Bij verschillende stakeholders is het gebruik van de data van de Risicokaart onderzocht. Hiervoor zijn verschillende rapporten opgeleverd die als input kunnen dienen voor de verdere ontwikkeling. Nu de standpunten en behoeften duidelijk zijn is de tijd aan gebroken daadwerkelijk te gaan bouwen aan het nieuwe portaal. Eind 2019 is er een start gemaakt met het functioneel ontwerp/MVP van het portaal. Het nieuwe portaal dient per 1 januari 2021 beschikbaar te zijn, 2020 zal dus in teken staan van de bouw.

Werkzaamheden deelopdracht 1:

 • Aansturen en afstemmen GBO-provincies (financiën, voortgang jaarplan);
 • Afstemming ministerie I&W over databehoefte, datamigratie en timing uitfasering RRGS.

Werkzaamheden deelopdracht 2:

 • Begeleiden aanbestedingstraject portaal Risicokaart van zowel het proces als inhoud;
 • Zorgen voor een aansluiting van het portaal Risicokaart bij de brede IV-organisatie en implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
 • Opzetten Agile scrum projectstructuur;
 • Vormen projectteam;
 • Aansturen projectgroep;
 • Projectleiding ontwikkeling portaal Risicokaart;
 • Opstellen stuurgroep rapportage;
 • Communicatie richting externe stakeholders;
 • Vervullen rol opdrachtgever richting externe partijen.

Resultaten deelopdracht 1:

 • Uitgevoerd beheer jaarplan Risicokaart 2020;
 • Uitfasering huidige informatievoorziening Risicokaart.

Resultaten deelopdracht 2:

 • Een gerealiseerd Portaal Risicokaart met geborgde datastromen en governance;
 • Inbeheername bij BIJ12 incl. documentatie volgens inbeheername checklist BIJ12.

Functie-eisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden/aansturen van een multidisciplinair project waar verschillende overheden samenwerken.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider met het ontwikkelen, implementeren en in beheer nemen van ICT-projecten bij voorkeur in een provinciale omgeving.
 • WO denk- en werkniveau
 • Kennis van externe veiligheid binnen het overheidsdomein
 • Aantoonbare werkervaring met het opzetten van Agile scrum projectstructuur

Wij zoeken nadrukkelijk een projectleider die ervaring heeft met soortgelijke projecten binnen de (semi) overheid. 

Overige Informatie

Startdatum: december 2019

Inzet: 24 uur/week

Duur: 1 jaar met optie op verlenging

Locatie: Utrecht

Reageer via LinkedIn
Reageer via WhatsApp
Reageer direct

Reageer direct

  * verplichte velden

  Deel deze opdracht

  Meer weten?
  Bel Richelle

  Ben jij op zoek naar een leuke nieuwe opdracht, waar je je energie in kwijt kan? Neem dan snel contact op met Richelle, zij denkt graag met je mee.

  Contactgegevens Richelle