Inloggen

Projectleider Implementatie Ultimo RWS

Tijdelijk - 36 uur/week - Assen - Start 2 november 2019

Open
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Functieomschrijving

Voor Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Projectleider Implementatie Ultimo RWS! 

Opdrachtbeschrijving 
Rijkswaterstaat Noord Nederland, district oost en west gebruikt Ultimo RWS als beheermanagementsysteem voor de kwalitatieve areaalgegevens van het assetmanagement proces voor alle NEN-2767-4 gedefinieerde objectsoorten die binnen het areaal van RWS NN voorkomen. Op korte termijn moet daarom Ultimo RWS voor het gehele areaal van RWS NN geïmplementeerd worden. Het beheer management systeem (BMS) Ultimo RWS sluit ook aan bij de ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement bij RWS Noord-Nederland, waarvoor op dit moment instandhoudingsplannen worden opgesteld voor verschillende objectsoorten. Op dit moment draait Ultimo 8 bij de districten in Noord Nederland welke niet voldoet aan de wensen om een goed beheer over het areaal te kunnen voeren en welke niet webbased gebruikt kan worden. Het is voor de medewerkers die er mee bezig zijn lastig om een gezamenlijke uniforme lijn te vinden in de aanpak. Jouw focus als projectleider en adviseur ligt zowel op het scherp krijgen en het uniformeren van de Ultimo implementatieopgave als op het coördineren van de implementatiefase. Het is belangrijk om de gedragen uitgangspunten, zowel conform NEN-2767 als de informatiebehoefte van de betrokkenen, in een heldere projectscope en plan van aanpak te presenteren. De projectscope en het plan van aanpak Ultimo zijn SMART van opzet en geven een goede onderbouwing van de uitgangspunten en behoeften m.b.t. de decompositieniveaus van de verschillende objecten en de uiteindelijke resultaten. De plannen zijn afgestemd met de opdrachtgever en passend binnen onze informatievoorzieningsarchitectuur. Je adviseert over de gewenste toekomstsituatie en bijbehorende consequenties. Natuurlijk houd je daarbij rekening met de politieke, maatschappelijke en organisatorische haalbaarheid. Je onderzoekt risico’s en kansen en benoemt kritische succesfactoren. Je draagt bij aan evaluaties, de formulering van best practices in de andere regio’s. Vervolgens coördineer je de implementatie van Ultimo RWS voor elk areaal en objecttypes. Je werkt daarbij nauw samen met betrokken partijen, weet relaties goed te onderhouden en creëert draagvlak voor je adviezen en project. Voor de opdrachtgever ben jij het aanspreekpunt over de bijbehorende voortgang, risico's en kosten. Je brengt stakeholders en marktpartijen op tactisch niveau bij elkaar en zorgt dat ze het eens worden.

 Organisatorische context en cultuur 
Rijkswaterstaat, Noord Nederland: Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, - vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. RWS Noord Nederland heeft een groot beheersgebied met een aantal specifieke kenmerken. Zo maakt het Waddengebied, als Werelderfgoed, onderdeel uit van het Noordelijke Areaal. Ook de samenwerking met Duitsland en de economische en ecologische ontwikkelingen en belangen in het gebied van de Eems en de Dollard zijn kenmerkend. Het Noordelijk areaal beslaat drie provincies met bijbehorende bestuurlijke partners. Specifiek voor het Noorden is ook dat RWS een aantal grote projecten samen met de provincie(s) realiseert. Daarnaast wil RWS Noord Nederland een compacte en effectieve organisatie zijn waarin niet wordt gedacht vanuit functies en structuren maar vanuit toegevoegde waarde die je als individuele medewerker, team, afdeling of directie kan leveren. De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij RWS in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op de deze netwerken. De afdeling - District Oost en West De districten zijn met andere overheden actief op de ‘natte’ en ‘droge’ taakgebieden. Zij werken aan het beheer en onderhoud van de rijkswegen, bruggen, viaducten, aanleginrichtingen, de primaire waterkeringen, vaargeulen en kanalen. Daarnaast draagt het district bij aan de beleidsvoering van de regionale dienst en fungeert het als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden. Het district is opgesplitst in de clusters Assetmanagement en Beschikbaarheid Netwerk & Crisismanagement. 


Functie-eisen

 • Minimaal 5 jaar HBO/WO werk- en denkniveau met een voor de opdracht relevante opleiding
 • Bij voorkeur overheidservaring in het algemeen en Rijkswaterstaat ervaring in het specifiek

Wensen

 • Beschikt vooral over de competenties verbindend leiderschap en resultaatgerichtheid
 • Kennis van RWS Ultimo 

Overige Informatie

Startdatum: Start 2 november 2019

Inzet: 36 uur/week

Duur: t/m oktober 2020 met optie op verlenging

Locatie: Assen

Reageer via LinkedIn
Reageer via WhatsApp
Reageer direct

Reageer direct

  * verplichte velden

  Deel deze opdracht

  Meer weten?
  Bel Suzanne

  Op zoek naar een opdracht die bij jou past? Stop! Suzanne is een echte doorpakker die jou met veel enthousiasme helpt naar een nieuwe opdracht. Neem contact met haar op en ga samen aan de slag!

  Contactgegevens Suzanne