Inloggen

(Keten) Service Delivery Manager

Tijdelijk - 36 uur/week - Delft - Start 2 september 2019

Kandidaten voorgesteld
 • Open

 • Kandidaten voorgesteld

 • Gesprekken gepland

 • Ingevuld

Functieomschrijving

Voor Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een (Keten) Service Delivery Manager!

Opdrachtbeschrijving

De RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat.

De changemanager/service delivery manager dient in samenwerking met VWM en de Regio (‘onze ketenpartners’) bij te dragen aan het verbeteren van het proces changemanagement en de interactie met incident-, problem- en configuratiemanagement. Daarnaast betreft een meer operationele taak de afhandeling en begeleiding van changes.

 • Functioneel aansturen van service delivery managers, applicatiebeheerders, changemanagers, interne dienstverleners en externe leveranciers
 • Vanuit een Delivery rol verantwoordelijk voor (de performance van) alle applicaties binnen de keten Verkeersbegeleiding (waaronder meldingen, incidenten, changes en problems);
 • Vanuit een Delivery rol participeren in projecten met als doel dat beheer goed wordt ingericht en verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de benodigede deliverables (Informatieformulier, Core Data sheet etc..) die het project nodig heeft om een gede in beheer name te garanderen;
 • Vanuit een Delivery rol deelnemen aan de voor de uitvoering van de functie benodigde overleggen;
 • Vanuit een Changemanagement rol overkoepelend eerste aanspreekpunt voor alle verkeerscentrales i.r.t. het changeproces;
 • Vanuit een Delivery en Changemanagement rol verantwoordelijk voor een beheerste realisatie en implementatie van wijzigingen die o.a. raakvlakken hebben met Dynamisch Verkeers Management (DVM), zonder de continuïteit van het onderliggende bedrijfsproces onnodig te verstoren;
 • Eigenaar van het zonebord van het (keten)team en begeleiden van het daarbij behorende (werk)proces;
 • Aanspreekpunt voor (interne en externe) Service Providers (waaronder de afdeling Missie Kritieke Ondersteuning (MKO), de Corporate Dienst, en leverancier zoals BAM en Vialis;
 • Vanuit een Delivery rol fungeren als aanspreekpunt voor Applicatiemanagers als er met leveranciers iets afgestemd moet worden.
 • Naast de kernwaarden van RWS (RADIO-V = resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend), vindt het management van VM Services het belangrijk dat er door de medewerkers eigenaarschap wordt getoond en er een natuurlijke neiging is om permanent te verbeteren. Dit vertaalt zich mede in een pro-actieve houding, gericht op het creëren van draagvlak en samenwerking. Daarnaast ben je goed in staat je te bewegen in een op punten politiek gevoelige omgeving en om te gaan met tegengestelde belangen

Achtergrond opdracht
IV voor verkeersmanagement is missiekritiek, dus wijzigingen in de IV moeten beheerst worden uitgevoerd. Een team van circa 6 changemanagers/service delivery managers heeft als taak dit te bewaken en in goede banen te leiden. Elke changemanager heeft één van de verkeerscentrales (VC) als primair aandachtsgebied, maar verricht waar nodig ook werkzaamheden op/voor de andere VC’s. Binnen CIV OSR Verkeersmanagement vindt ook de introductie van een nieuw Regiemodel en de positionering van een Service Integrator plaats. Beide bevatten aspecten die hun weerslag zullen hebben op de werkzaamheden en de daar aan gekoppelde prestatiedoelstellingen. Van jou wordt hierin een proactieve houding verwacht, tevens ben je in staat om hieraan met de eigen kennis, ervaring en expertise een actieve bijdrage te leveren.

Organisatorische context en cultuur
Algemene informatie CIV Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS CIV) regisseert de levering en de ontwikkeling van diensten op het gebied van de informatievoorziening, het samenstel van gegevens, applicaties, databases en de achterliggende technische infrastructuur, op basis van de afgestemde vraag vanuit de RWS-processen en onderdelen van Rijkswaterstaat. Het terrein loopt van het zorgen dat de technische specificaties voor een aanlegproject goed worden opgenomen in een contract, tot aan het inwinnen van de stroefheidsdata van het asfalt op de snelweg. Directie Ontwikkeling Services RWS (OSR) De directie Ontwikkeling Services RWS (OSR) is verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening, inclusief vernieuwingen en grote vernieuwingsprogramma’s binnen de vastgestelde kaders en gebruikmakend van generieke bouwstenen. De directie levert geautomatiseerde gegevens & -informatiediensten door middel van applicaties en verzorgt, door het ontwikkelen en beheren van deze diensten, in feite de integratie van data en ICT tot integrale IV. De ingang voor de organisatieonderdelen ligt bij de Service afdelingen, waarbij er vanuit het bestaande serviceportfolio gekeken wordt, of de klantvraag kan worden geleverd. Wanneer de bestaande services geen of niet volledig invulling kunnen geven aan de vraag, dan wordt de ontwikkelafdeling ingeschakeld om de service te ontwikkelen. De directie is daarmee de logische ingang voor de vraagzijde op tactisch niveau, zowel voor de verschillende organisatieonderdelen, als voor de RWS-processen. Dit geldt voorafgaand ten behoeve van de programmering, en tijdens de productie vanuit de OG-ON-relatie. Op dit gebied is verbetering nodig, zowel in het aanscherpen van de vraagsturing, als in het efficiënt en flexibel leveren van de dienstverlening. De afdeling - Verkeersmanagement Services VM Services zorgt ervoor dat het bedrijfsproces Verkeersmanagement Hoofdwegennet wordt ondersteund met goed werkende IV. Vandaag en morgen.

Functie-eisen

Eisen

 • Minimaal HBO, bij voorkeur op het gebied van informatie- en communicatietechnologie;
 • Minimaal vijf jaar ervaring als changemanager en/of service delivery manager.

Competenties

 • Bij voorkeur deskundigheid op het gebied van ICT voor verkeersmanagement;
 • bij voorkeur bekendheid met de RWS organisatie/applicaties en de geldende procedures;
 • bij voorkeur ervaring met operationeel beheer in een complexe technische ICT omgeving;
 • bij voorkeur ervaring met operationele aansturing van leveranciers bij voorkeur ervaring met servicemanagement;
 • bij voorkeur ervaring en kennis van procesketens, ketenverantwoordelijkheid;
 • Je zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande applicaties en infrastructurele componenten binnen Rijkswaterstaat naar volle tevredenheid werken en geïmplementeerd worden. Het is jouw verantwoordelijkheid dat er daarbij continu wordt voldaan aan de vooraf afgesproken prestatiekenmerken, zoals performance en bedrijfszekerheid. Ook zorg je dat wordt voldaan aan (vooraf overeengekomen) wensen van gebruikers.

Overige Informatie

Startdatum: Start 2 september 2019

Inzet: 36 uur/week

Duur: 1 jaar met optie op verlenging

Locatie: Delft

Reageer via LinkedIn
Reageer via WhatsApp
Reageer direct

Reageer direct

  * verplichte velden

  Deel deze opdracht

  Meer weten?
  Bel Suzanne

  Op zoek naar een opdracht die bij jou past? Stop! Suzanne is een echte doorpakker die jou met veel enthousiasme helpt naar een nieuwe opdracht. Neem contact met haar op en ga samen aan de slag!

  Contactgegevens Suzanne