Inloggen
menu
Fotoimpressie
Kennisdeling

Seven Stars Facts 2020

 • 10 maart 2021
 • 10-03-21
 • Geschreven door Boudewijn van Rees
 • Boudewijn van Rees
 • 4 minuten leestijd
 • 4 min

Ieder kwartaal delen wij facts. Cijfers die inzicht geven in de ontwikkeling binnen de IT-arbeidsmarkt. Wat is de vacatureontwikkeling? In welke regio vind je de meeste IT-vacatures? En hoe staat het aantal vaste IT-vacatures tegenover interim opdrachten? Naast deze algemene facts over het afgelopen jaar, zoomen we ook in op de gevolgen van de coronacrisis. Want wat is de impact van het virus op de IT-arbeidsmarkt? Samen met Jobdigger zochten we het voor je uit!

 

1 Vacature ontwikkeling  

Als we de IT-vacatures van 2020 en 2019 naast elkaar leggen, zien we over het hele jaar een kleine daling ten opzichte van de IT-vacatures van 2019. In Q2 en Q3 van 2020 volgen we dezelfde lijn als in 2019 met een iets grotere dip in de vakantieperiode. De dip heeft waarschijnlijk te maken met minder en gespreide vakantieopnamen van de medewerkers. We kunnen veronderstellen dat ondanks de coronacrisis de hoeveelheid IT-vacatures tamelijk stabiel is gebleven, maar dat een verdere minimale afname in IT-vacatures niet is uit te sluiten.

 

2 Directe werkgevers en bemiddelaars  

Er zijn verschillende partijen die IT-vacatures online plaatsen. Enerzijds zijn er organisaties die voor zichzelf op zoek zijn naar IT-specialisten (directe werkgevers), anderzijds zijn er bemiddelaars (zoals wijzelf) die namens andere organisaties op zoek zijn naar specialisten. Ondanks een daling in het aantal IT-vacatures (-8%) door de coronacrisis is het percentage bemiddelaars versus directe werkevers gelijk gebleven ten opzichte van 2019 (62% vs. 38%). De bemiddelaars laten in 2020 de grootste daling zien van -8%. De directe werkgevers dalen met -7%. Dit is duidelijk te zien in de grafiek dat de directe werkgevers stabieler zijn. De stijging in december (+10%) is hoopgevend te noemen.  

 

3 Populaire IT-functies  

Ondanks de afname in IT-vacatures is de vraag naar IT-specialisten nog steeds hoog. Maar naar welke specialisten werd het meest gezocht in 2020? We hebben allereerst gekeken naar de populairste functies, ongeacht opleidingsniveau. De 3 populairste functies in 2020 zijn:

 1. Java Developer
 2. .NET Developer
 3. Systeembeheerder

Wanneer we inzoomen op deze data zien we dat de populairste functies erg verschillen per opleidingsniveau. In figuur 1 zie je de populairste functies per opleidingsniveau. Deze zijn gemeten op basis van alle openstaande IT-vacatures in 2020.

 

Wat opvalt is dat naarmate het opleidingsniveau toeneemt de top 5 favoriete functies vaker afwijkt. Op mbo-niveau konden we vorig kwartaal Java Developer in de top 5 verwelkomen, maar voor heel 2020 heeft deze nog geen plek in de top 5 bemachtigd.

Voor de rest zijn de functies al het hele jaar gelijk. Op hbo-niveau zijn de nummer 1,2 en 3 functies al het hele jaar hetzelfde. De nummer 1 en 2 zijn zelf de meest populairste functies in 2020. Op wo-niveau verschillen de populaire functies per kwartaal betreft positie, maar wel staan altijd dezelfde functies in de top 5. 

 

4 Functiegroepen

We hebben alle IT-vacatures per functiegroep over de jaren 2019 en 2020 bij elkaar gezet en de belangrijkste facts eruit gehaald. 

Als we kijken naar populaire IT-functies vallen die in de volgende functiegroepen*.  Deze functiegroep is goed voor 71% van alle IT-vacatures in 2020. Ondanks de dalende lijn in het aantal IT-vacatures is (-8%) is de bezettingsgraad niet afgenomen maar gelijk gebleven. Binnen deze functiegroep zijn leidinggevende functies op het gebied van informatie- en communicatietechnologie het meest stabiel gebleven met een afname van -2%. De grootste daler met -17% is Technici voor informatie- en communicatietechnologie: gebruikersondersteuning.

In 2020 is er niet alleen maar slecht nieuws te melden de functiegroepen Databank- en netwerkspecialisten en Radio- en televisietechnici en audiovisueel technici zijn dit jaar gestegen met +13% en +3%.

* Systeembeheerders, Applicatieprogrammeurs, Bedrijfs- en organisatieanalisten, Leidinggevende functies op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, Technici voor informatie- en communicatietechnologie: gebruikersondersteuning, Wiskundigen, actuarissen en statistici.

 

5 Vast vs. Interim

Als we kijken naar online IT-vacatures maken we onderscheid tussen 2 soorten vacatures. De eerste betreft vacatures voor een dienstverband bij een organisatie (zowel contracten voor bepaalde als onbepaalde tijd). En als tweede aanvragen voor een interim opdracht, bijvoorbeeld voor een zelfstandig professional. Wij noemen dit vast (dienstverband) versus interim. Voor deze analyse hebben we alleen de online vacatures meegenomen waarbij duidelijk werd aangegeven of het om interim opdracht of een vast dienstverband gaat. Vacatures waarbij dit niet duidelijk is benoemd zijn buiten beschouwing gelaten (+/- 50% van alle online vacatures).

In 2020 was er meer vraag naar specialisten in vast dienstverband dan specialisten voor een interim opdracht. Voor elke aanvraag voor een interim IT-specialist stonden maar liefst 3,3 vacatures voor een dienstverband online. 

Deze verhouding is iets anders in 2019. Toen waren er in verhouding iets minder vaste vacatures: voor elke interim opdracht stonden namelijk 1,8 vaste vacatures online. 

 

6 Spreiding in Nederland

Hoe zit het met de spreiding van het aantal IT-vacatures? Wat zijn de regionale verschillen?

De vraag naar IT-specialisten verschilt sterk per regio. Maar ben je op zoek naar een IT-job? Dan kan je je het beste focussen op de Randstad met ongeveer 62% van alle IT-vacatures

Als we de IT-vacatures gaan vergelijken met de beroepsbevolking (CBS 2020) zien we dat per hoofd van de beroepsbevolking de meeste IT-vacatures te vinden zijn in Utrecht (7%) en niet in Noord- of Zuid-Holland. Als we het aantal IT-vacatures van Gelderland vergelijken met die van Overijssel springt Gelderland eruit, maar als je Gelderland en Overijssel vergelijkt met de beroepsbevolking en de IT-vacatures dan zijn de percentages hetzelfde (2%).

 

 

7 Branches met de meeste IT-vacatures

Op zoek naar een nieuwe IT-uitdaging? Dan zijn er een aantal branches waar jij je pijlen het beste op kunt richten. In Q4 waren dit de branches die de meeste IT-vacatures (alle contracttypen) online hadden staan:

 1. Dienstverleners informatietechnologie
 2. Organisatie-adviesbureaus
 3. Advisering informatietechnologie
 4. Algemeen overheidsbestuur
 5. Groothandel in computers, randapparatuur en software

Ten opzichte van Q3 is er 1 wijziging in de top 5. Zo heeft Groothandel in computing het stokje over genomen van Algemene bank.


Deel deze update

Over ons

New Star: meet Laura

Een vriendin vertelde het haar al: “recruitment is écht wat voor jou.” En 1 februari was het dan zo ver: Laura startte als onze nieuwe recruiter in...

lees meer
Nieuws

Jack & Astrid, onze nieuwe teamleads

Werken in een multidisciplinair team vraagt om een teamlead. Na een pittige sollicitatieprocedure werd in november duidelijk wie deze teamleads zouden...

lees meer
Over ons

Returning Star: Dedmer

Hij is voor velen al een bekend gezicht. Vorig jaar namen we afscheid van hem en vorige week ontvingen we hem weer met open armen: onze nieuwe...

lees meer