Fotoimpressie
Fotoimpressie
Kennisdeling

"Opdrachtgever, kijk naar je inhuurbeleid!"

  • 1 januari 0001
  • 01-01-01
  • Geschreven door Tristan Nijboer
  • Tristan Nijboer
  • 5 minuten leestijd
  • 5 min

Ook deze maand stellen we 7 vragen aan één van onze experts. Deze keer spreken we met Mike, onze Financieel directeur. Naast dat hij een held is met cijfers, weet hij alles over wet- en regelgeving. We spreken hem over het inhuurbeleid van organisaties. Aan de hand van voorbeelden neemt Mike je mee in de risico’s en de Wet DBA. En vertelt hij wat je als organisatie kan doen om compliant te zijn.

1 Mike, jij vindt het tijd dat opdrachtgevers naar hun inhuurbeleid kijken. Waarom?

“De Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) maakt een hoop onduidelijk. Voorheen had een opdrachtgever weinig te vrezen als een ingehuurde zelfstandig professional (zp’er) in het bezit was een VAR-verklaring. De opdrachtgever was hierdoor redelijk gevrijwaard van risico’s. Het was vrij duidelijk wanneer iemand wel als zp’er ingezet kon worden en wanneer er sprake was van een dienstverband. De Wet DBA heeft echter een streep gezet door alle wetsartikelen die over de VAR gingen. Dat betekent dat al die richtlijnen die er waren op de schop zijn gegaan en er nu veel onduidelijkheid is in de markt. Het is niet meteen duidelijk wanneer een zp’er eigenlijk een dienstverband heeft.

Waar de VAR zorgde dat alleen de zp’er zelf aansprakelijk was, zorgt de nieuwe regelgeving dat juist de ‘inlener’ medeaansprakelijk wordt wanneer er ten onrechte zp’ers in worden gezet. De Belastingdienst is druk bezig om daar meer richting aan te geven. Bijvoorbeeld door te kijken naar de minimum tarieven van zp’ers. Maar ook daar zitten een hoop haken en ogen aan, want nu is het de vraag of dat vanuit Europese wetgeving eigenlijk wel mag. Dit staat sluitende nieuwe wetgeving in de weg. Het maken of aanscherpen van een inhuurbeleid wordt door veel opdrachtgevers daarom nog uitgesteld. Want zelfs de Belastingdienst heeft nog niet helemaal in beeld hoe de toekomst eruit gaat zien. Er was sprake van dat de Belastingdienst per 1 januari 2020 meer gaat handhaven. Vervolgens werd gesproken over 2021. Toch zijn er signalen dat dit alsnog in 2020 gaat gebeuren.”

Waar de VAR zorgde dat alleen de zp’er zelf aansprakelijk was, zorgt de nieuwe regelgeving dat juist de ‘inlener’ medeaansprakelijk wordt.

2 Signalen, waar komen die vandaan?

“Boris Emmerig van Holla Advocaten, werkzaam voor de BOVIB, de branche-organisatie voor intermediairs en brokers. Boris Emmerig heeft zich verdiept in de Wet DBA en geldt in Nederland als één van de specialisten op dat gebied. Hij geeft aan dat er in het kader van de Wet Openbaar Bestuur stukken zijn opgevraagd bij de Belastingdienst. Uit deze stukken blijkt hoe de Belastingdienst er écht tegenaan kijkt. Ze zijn wel degelijk voorbereidingen aan het treffen om na 1 januari 2020 te gaan handhaven. Met handhaven bedoel ik dat ze controles gaan uitvoeren en dat begint bij toetsing van het beleid.”

3Wat als het inhuurbeleid niet op orde is? Hoe gaat de Belastingdienst handhaven?

“Ten eerste is het simpelweg vervelend. Je organisatie wordt doorgespit en dat kost veel tijd en energie. Het risico is dat ze casussen vinden waarover zij zeggen dat er sprake is van een dienstbetrekking. Als dat het geval is moeten er loonheffingen en premies worden ingehouden en afgedragen. Maar daarnaast krijg je ook een arbeidsverhouding waarbij je te maken hebt met opzegtermijnen. En dat is nou juist hetgeen men niet wil als ze iemand inhuren voor interim opdrachten. Dan wil je juist flexibiliteit hebben.

Daarnaast is er een risico op boetes en heffingen. Als er kwaadwillendheid in het spel is kan de Belastingdienst met terugwerkende kracht geld terughalen bij opdrachtgever en zp’er. Dit kan uiteindelijk een hele hoop geld gaan kosten. Op dit moment wordt er met name gekeken naar opzet. Maar er is al een verschuiving te zien. Er worden steeds meer controles uitgevoerd bij bedrijven waar een vermoeden is van kwaadwillendheid. In de toekomst wil de Belastingdienst alle organisatie gaan controleren. Of er positieve of negatieve intenties zijn maakt niet uit. Er moet duidelijk opgesteld zijn wat de intenties van de opdrachtgever zijn.”

4Je hebt het over kwaadwillendheid, wat bedoel je daar mee?

“Partijen die aantoonbaar misbruik maakten van de onduidelijkheid met betrekking tot de inzet van zp’ers. Medewerkers bij die partijen hadden een dienstverband, maar traden uit dienst en werden vervolgens weer ingehuurd. Hierdoor verliezen de medewerkers / professionals allerlei rechten en regelingen. Dat is niet de bedoeling en kan worden gezien als opzettelijk omzeilen van de arbeidsregelgeving. Daarnaast zijn er organisaties die een aannamestop hebben en vervolgens wel professionals inhuren om alsnog een functie te vervullen. Je kan je afvragen of dat niet eigenlijk een dienstverband is. Door in te huren kan bepaalde wet- en regelgeving omzeilt worden. Met name wanneer een opdracht niet goed omschreven is, kan dit risico’s met zich meebrengen.”

Wanneer de Belastingdienst op bezoek komt, moet je jouw inhuurbeleid laten zien. Zorg daarom voor een concreet beleid."

5Maar hoe toon je dan aan dat je goedwillend bent?

“Wanneer je bij projecten zelfstandige professionals wilt inzetten, is dat natuurlijk geen probleem. Wel is het belangrijk om deze projecten duidelijk te omschrijven. Zo toon je aan dat je geen wetten wilt omzeilen. Wanneer de Belastingdienst op bezoek komt, moet je jouw inhuurbeleid laten zien. Zorg daarom voor een concreet beleid. Hoeveel opdrachten achter elkaar mogen zp’ers bij jou werken? Wanneer wordt zo’n opdracht als ‘volledig’ beschouwd? Per opdracht moet dit inzichtelijk zijn. Het nadeel is dat om dit goed op orde te krijgen, er tijd moet worden geïnvesteerd en je voor iedere opdracht een contract moet sluiten. Maar die investering moet gedaan worden. Want wanneer het beleid niet op orde is, zoomt de Belastingdienst verder op de contracten in.”

6Oké, maar hoe zit dat als een organisatie gebruik maakt van een intermediair zoals Seven Stars? 

Om je als organisatie in te dekken, kun je er voor kiezen om zp’ers in te huren via een intermediair, zoals bijvoorbeeld Seven Stars. Wij zorgen dat wij op de hoogte zijn van actuele wet- en regelgeving en stemmen onze werkwijze hier op af. Zo zit ik zelf de laatste tijd veel met opdrachtgevers om tafel om te sparren over het inhuurbeleid. En werken wij op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst. Dit is onderdeel van de beheersmaatregelen die wij hebben opgesteld om onze opdrachtgevers te ontzien. Hierdoor kunnen wij de risico’s voor andere organisaties beperken.

Ik raad opdrachtgevers aan om zichzelf in te dekken door gebruik te maken van een G-rekening."

Een belangrijk voordeel om in je inhuurbeleid te kiezen voor een externe partij die het inhuurbeleid voor jou als opdrachtgever (mede) organiseert, is dat je zp’ers dan niet rechtstreeks inhuurt, maar via die intermediair. Mocht er dan ondanks alle goede intenties toch sprake blijken te zijn van een dienstverband, dan is dat tussen de professional en de tussenpartij, niet met de opdrachtgever. Dus loopt de opdrachtgever aanzienlijk minder risico. En daarbij maken veel intermediairs gebruik van een G-rekening, een geblokkeerde rekening voor het betalen van BTW en loonbelasting. Hierbij wordt van elke factuur 55% op de G-rekening van de ontvangende partij gestort. Dit geld wordt geblokkeerd voor andere betalingen dan BTW en loonbelasting. Wanneer er iemand in de keten onverwacht omvalt, kan er eenvoudig een beroep worden gedaan op de G-rekening. Als opdrachtgever kan je dan verder niet worden aangesproken op eventuele belastinggelden die niet zijn afgestort. Opvallend is echter dat niet iedereen in de keten gebruik maakt van zo’n G-rekening. Dat is onverstandig. Ik raad opdrachtgevers met klem aan om zichzelf in te dekken door gebruik te maken van een G-rekening. Zodat jij als opdrachtgever gevrijwaard wordt wanneer een partij in jouw keten omvalt.”

7Tenslotte: als je opdrachtgevers één tip mag geven. Waar moeten ze vandaag mee beginnen?

“Wacht niet langer en begin vandaag met het opstellen van een inhuurbeleid en goede opdrachtomschrijvingen. Zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan.”

 

Wil je meer weten over de Wet DBA of advies over je inhuurbeleid? Of wil je weten hoe wij jouw organisatie hiermee kunnen helpen? Neem dan contact op met je vaste accountmanager of met Mike Verheijen!


Deel deze update

Over ons

New Star: meet Karen

Haar eerste werkdag zit er alweer bijna op! Met haar brede interesse komt Karen ons team versterken. Want haar achtergrond in officemanagement heeft...

lees meer
Nieuws

Seven Stars preferred supplier van Dienst Justitiële Inrichtingen

Groot nieuws! We gaan met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) samenwerken! Dat betekent dat er binnenkort veel nieuwe en uitdagende opdrachten bij...

lees meer
Nieuws

In Beeld: de Seven Stars Zwolse Mudrun

We survived the Seven Stars Zwolse MudRun! Afgelopen zaterdag was het zover. Ruim 650 enthousiaste deelnemers trotseerden de modder. Waaronder 20 van...

lees meer