Fotoimpressie
Nieuws

Update Wet DBA

  • 1 januari 0001
  • 01-01-01
  • 1 minuut leestijd
  • 1 min

De Wet DBA is nu al enige maanden van kracht. Ben jij er al een beetje aan gewend? Op 30 juni jl. zijn we tijdens de Starbecue onder genot van een hapje en drankje kort ingegaan op de laatste stand van zaken met betrekking tot de Wet DBA.

Bij de Wet DBA draait het om het wel of niet bestaan van een (indirecte) arbeidsrelatie met de zzp-ers. Hierbij spelen drie elementen een rol: loon, arbeid en gezag. Ontbreekt één van die elementen, dan is er simpelweg geen arbeidsrelatie. De vraag is dus: welke van de drie valt er af in de nieuwe afspraken in de driehoeksverhouding (klant, zzp-er, intermediair), zoals vastgelegd in de modelovereenkomsten? Aangezien het element loon uiteraard zelden zal ontbreken, richten de modelovereenkomsten zich op de andere elementen arbeid en gezag. Wij zijn van mening dat een goedgekeurde overeenkomst alleen niet toereikend zal zijn. Aanvullende beheersmaatregelen zijn noodzakelijk om een praktische invulling te geven aan de afstemming tussen de modelovereenkomst en de feitelijke (arbeids)relatie.

Drie elementen spelen een rol: "Loon, Arbeid en Gezag"

Wij hebben zoals eerder gemeld onze versie van de modelovereenkomst reeds voorgelegd aan de Belastingdienst ter beoordeling, maar de verwachting is dat hun oordeel nog enkele maanden op zich laat wachten. De Belastingdienst heeft tot nu toe slechts 200 van de 3500 voorgelegde modelovereenkomsten goedgekeurd. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Wiebes van Financiën waarin hij de Tweede Kamer informeert over opdrachtgevers, het afschaffen van de VAR en de nieuwe Wet DBA.

Zoals je van ons mag verwachten, wachten wij deze goedkeuring niet af, maar hebben andere opties voor jou beoordeeld om te blijven werken via Seven Stars. Zo zijn we inmiddels lid geworden van onze brancheorganisatie Bovib, met de verwachting dat de door hen voorgelegde modelovereenkomst op een eerder moment de goedkeuring verkrijgt van de Belastingdienst, gezien de voorkeursbehandeling van modelovereenkomsten welke worden voorgelegd door brancheorganisaties. De huidige status is dat de Bovib inhoudelijk in gesprek is met de Belastingdienst over de praktische invulling van de modelovereenkomst en dat op 24 augustus as. een vervolggesprek gepland staat, tezamen met de NBBU en Abu.

Maar daarnaast ondersteunen wij ook andere vormen van samenwerking waarbij jij als zzp-er in dienst kan treden bij gespecialiseerde leveranciers, bij Seven Stars Payflex via een uitzendovereenkomst of bij jouw eigen Declarabele Uren BV (DUBV). Uiteraard kunnen wij jou alle voordelen (en ook nadelen) uitleggen van de verschillende opties.

 


Deel deze update

Nieuws

Seven Stars Shares: Test Automation

Afgelopen week vond weer een Seven Stars Shares sessie plaats. Deze keer was het onderwerp Testautomatisering . Wij hadden twee sprekers uit ons...

lees meer
Nieuws

Praktische tips voor intake- en sollicitatiegesprekken

Collega Maico is bij ons werkzaam als accountmanager en geeft vandaag een paar handige tips voor het voeren van intakegesprekken. "Als accountmanager...

lees meer
Cases

Seven Stars Service Platform

Bij Seven Stars draait alles om ICT. Niet alleen vanuit de techniek, maar zeker ook vanuit menselijk oogpunt. De relatie die wij met onze...

lees meer